Partij voor de Dieren doet mee aan Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen Utrecht


28 januari 2011

De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Utrecht mee met de Provinciale Statenverkiezingen. De nieuwe lijsttrekker Willem van der Steeg is zeer gemotiveerd om zitting te nemen als Statenlid: “Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van dierenwelzijn in Nederland. Dieren komen in de politiek vaak op de laatste plaats en moeten het afleggen tegen economische motieven. De Partij voor de Dieren Utrecht wil er alles aan doen om daar een eind aan te maken.”

De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangrijk. Ten eerste vanwege de directe bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij de Provinciale Staten ligt. Van de beleidsterreinen waar de Partij voor de Dieren zich wil laten gelden zijn onder andere de toepassing van de Flora- en faunawet (de jacht) en de ecologische hoofdstructuur van belang, maar ook de (milieu)vergunningverlening aan (bio-industrie)bedrijven komt in de provincie aan de orde. Zeer belangrijke onderwerpen waar de Partij voor de Dieren haar stem over wil en moet laten horen. Via vertegenwoordiging in Provinciale Staten wil de partij ook haar invloed in de Eerste Kamer versterken bij de verkiezingen op 23 mei.

Willem van der Steeg (1970) werkt op dit moment als beleidsmedewerker bij de Utrechtse Statenfractie. Mede dankzij de Utrechtse Statenfractie is er een Gedeputeerde voor dierenwelzijn en is er een dierenwelzijnsplan voor de provincie Utrecht opgesteld. Van der Steeg heeft de afgelopen vier jaar de Utrechtse provinciale politiek goed kunnen volgen en heeft zijn kennis over dierenwelzijns-, natuur- en milieuproblemen verder opgebouwd. Van der Steeg vertegenwoordigt de Partij voor de Dieren ook in het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en woont in De Meern, gemeente Utrecht.

De nummer twee en drie op de lijst zijn Hiltje Keller uit Driebergen en Paula van de Geest uit Utrecht.

Hiltje Keller (1959) is een enthousiast werkgroeplid die in 2009 het secretarisschap van de provinciale werkgroep Utrecht op zich heeft genomen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ‘vertaalde’ zij zeer kundig het partijprogramma in cliëntentaal voor mensen met een (verstandelijke) beperking. En door haar werk binnen de werkgroep Utrecht is zij goed op de hoogte van wat er in de provincie Utrecht speelt met betrekking tot dieren, natuur en milieu. Dit alles heeft haar ervan overtuigd te willen werken als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten.

Paula van de Geest werkt al jaren als vrijwilliger bij de werkgroep Utrecht en in 2010 is Paula van de Geest (1984) begonnen als medewerker van de Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. Door het schrijven van schriftelijke vragen en persberichten en het bijwonen van commissievergaderingen heeft zij een goed inzicht in wat zich binnen de Provinciale Staten afspeelt. “Andere politieke partijen hebben weinig tot geen oog voor dierenwelzijn, natuur en milieu, terwijl dit voor mij fundamentele zaken zijn waar juist veel aandacht naartoe moet gaan.” Paula ronde de Master Public International Law aan de Universiteit Utrecht af liep stage bij Stichting Dier en Recht.

De Partij voor de Dieren was de afgelopen vier jaar in de Provinciale Staten van Utrecht vertegenwoordigd door Wanda Bodewitz. Zij gaat niet op voor een tweede termijn, maar staat wel als lijstduwer op de kandidatenlijst. Naast Utrecht, is de Partij voor de Dieren van plan om in negen andere provincies deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011. Alleen voor Friesland en Drenthe heeft het partijbestuur geen kandidatenlijsten opgesteld. Op het congres van 16 januari heeft het congres de kandidatenlijst goedgekeurd.

Gerelateerd nieuws

Lijsttrekker Willem van der Steeg opent campagne Utrecht!

De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Utrecht, Willem van der Steeg, opende gisteren de campagne voor de Provincial...

Lees verder

Partij voor de Dieren Utrecht bepleit stop illegale vossenjacht

Utrecht, 31 januari 2011 – De provincie Utrecht heeft ontheffingen verleend voor het doden van vossen met behulp van ...

Lees verder