Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor vermin­dering vlees­con­sumptie op dierendag


23 september 2008

Op dierendag zaterdag 4 oktober wordt de film Meat the Truth van de Partij voor de Dieren vertoond in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. De film is onderdeel van een actiedag van de partij. Op deze dag roept ze de mensen op wat langer stil te staan bij hun consumptiepatroon van vlees.

Naast het vertonen van de film staat de Partij voor de Dieren ook met een stand op de Stadhuisbrug in het centrum van Utrecht. Daar is de mogelijkheid tot discussie met leden van de partij over vleesconsumptie. Ook is er volop informatiemateriaal aanwezig.
De film Meat the Truth legt bloot dat de veehouderij wereldwijd voor 18% bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, meer dan industrie en verkeer. Daarmee is de veehouderij de grootste leverancier van broeikasgas en dus van de opwarming van de aarde. De film krijgt in Nederland en wereldwijd veel aandacht en heeft de discussie rondom de bio-industrie weer fors doen oplaaien.

Aanvang van de film is 11 uur 's ochtends. De stand op de Stadhuisbrug staat er tussen 9 en 18 uur.