Provincie gaat onderzoek doen naar hoge bijen­sterfte


Voorstel PvdD aange­nomen

21 juni 2024

De provincie Utrecht gaat onderzoek doen naar de uitzonderlijk hoge sterfte onder wilde bijen en andere bestuivers. Een motie die daartoe opriep van de Partij voor de Dieren werd met een ruime meerderheid aangenomen. De partij wil ook dat er onderzoek wordt gedaan naar giftige bestrijdingsmiddelen die zijn gevonden in de honing van bijen die door imkers worden gehouden.

De motie werd deze week aangenomen tijdens de behandeling van de Kadernota. Statenlid voor de Partij voor de Dieren Jesseka Batteau stelde al eerder vragen over hoe het kan dat de bijensterfte in Utrecht zoveel hoger is dan in andere provincies.

Batteau: “De bijensterfte is zo mogelijk nog dramatischer dan vorig jaar. Een kwart van de bijenvolken heeft het niet overleefd, iets wat in de afgelopen 50 jaar niet eerder is voorgekomen. Uit onderzoek blijkt ook dat de bijensterfte niet alleen met klimaatverandering heeft te maken, maar dat de bijen ook zijn vergiftigd zijn door de pesticiden in de eigen honing. In de honing werden in totaal maar liefst 35 verschillende pesticiden in de honing gevonden. Elf bestrijdingsmiddelen zijn daarvan niet toegelaten in Nederland omdat ze zo giftig zijn. Als bijen sterven aan de eigen vergiftigde honing moeten we nu handelen.”

Het voorstel werd breed gedragen door zowel linkse als rechtse partijen. De BBB steunde de motie niet omdat er volgens die partij te veel nadruk gelegd werd op bestrijdingsmiddelen als oorzaak, hoewel ze wel aangaven het een goed idee te vinden dat de bijensterfte wordt onderzocht.

De provincie kan gebruik maken van geld dat bedoeld is voor het versterken van soorten die onder druk staan in onze provincie. Batteau: “We zijn blij dat de provincie aan de slag gaat met het onderzoek, want het is van groot belang dat de bijensterfte zo snel mogelijk wordt teruggedrongen. Hoge sterfte onder bijen en bestuivers duidt op instortende ecosystemen: zonder bijen en bestuivers geen groente en fruit, geen voedsel.”

Gerelateerd nieuws

Natuur centraal in Algemene Beschouwingen PvdD Provincie Utrecht

Hieronder de volledige bijdrage van Anjo Travaille tijdens de Algemene Beschouwingen. Onze boodschap: De provincie Utrecht mo...

Lees verder

Geef inzicht in vermindering aantal dieren in de veehouderij

Een vraag die niemand durft te stellen: hoeveel gehouden landbouwdieren passen eigenlijk binnen de natuurdoelen van de provin...

Lees verder