Provincie gaat onver­minderd door met het afschieten van katten


19 september 2009

Dwalende Huiskatten Massaal Afgeschoten

Utrecht, 20 september 2009 - Op de vraag die de Partij voor de Dieren deze zomer indiende bij Gedeputeerde Staten van Utrecht om te stoppen met het afschieten van zwerf- en huiskatten, hebben Gedeputeerde Staten negatief geantwoord. Huiskatten die nu buiten stedelijk gebied komen, blijven daardoor groot risico lopen om afgeschoten te worden.

Jaarlijks worden er in de provincie Utrecht zo’n 1000 katten afgeschoten. Alleen verwilderde katten in de buitengebieden mogen worden gedood. Hoewel uit onderzoek gebleken is, dat verwilderde en niet-verwilderde katten niet met het blote oog te onderscheiden zijn, blijft de provincie ervan overtuigd dat dit mogelijk is. De kans is dan ook groot dat jaarlijks honderden mensen hun geliefde huisdier verliezen door een kogel.

De provincie wil doorgaan met het afschieten van katten, omdat men vreest dat de zwerfkatten schade zullen toebrengen aan de fauna en het ecologisch evenwicht van de natuur zullen verstoren. De Provincie gaat daarbij geheel voorbij aan bijvoorbeeld onderzoek van SOVON (Vogelonderzoek Nederland) waaruit blijkt dat katten geen invloed hebben op de stand van de weidevogels. De provincie verwijst enkel naar buitenlandse onderzoeken, hoewel de daarin onderzochte natuur niet vergelijkbaar is met de Utrechtse natuur. Zij baseert zich dus niet op wetenschappelijke gegevens die aantonen dat katten in de provincie Utrecht andere diersoorten bedreigen, maar hoofdzakelijk op het feit dat het algemeen bekend is dat een kat wel eens een muisje of een kuikentje verorbert. Gedeputeerde Staten willen geen gehoor geven aan de oproep van de Partij voor de Dieren om onderzoek te doen naar de samenhang tussen zwerfkatten en de natuur in Utrecht.

Wanda Bodewitz, Partij voor de Dieren: “Dat men zeldzame vogels en kleine zoogdieren wil beschermen is een goed streven. Dat katten af en toe een klein dier tot maaltijd nemen, staat buiten kijf. Maar om katten dan vogelvrij te verklaren, vinden wij absurd. Er zijn enorm veel roofdieren in de provincie Utrecht, zoals uilen, dassen en hermelijnen. Die worden toch ook niet allemaal om die reden bejaagd?”

De Partij voor de Dieren ziet liever een andere oplossing. Zij heeft namelijk voorgesteld om de katjes te vangen en te steriliseren, en indien mogelijk, te koppelen aan een nieuw baasje. Maar ook hierop heeft de provincie negatief gereageerd. Ze blijft stug volhouden dat alleen het afschieten van de zwerfkatten een oplossing biedt. Bij zulk een starre benadering helpt maar één advies: houdt uw geliefde huisdier buiten schotafstand!

Gerelateerd nieuws

Vacature: Fractievrijwilliger Gezocht!

Voor ondersteuning van onze fractie zijn wij op zoek naar een enthousiaste fractievrijwilliger. Taken: - Opstellen van Schri...

Lees verder

Utrecht maakt illegale jacht op verwilderde gans mogelijk

Ganzenbeleid provincie loopt in de soep Utrecht, 29 september - De jacht op de verwilderde gedomesticeerde gans blijkt in de ...

Lees verder