Provincie Utrecht gaat op zoek naar alter­na­tieven voor ganzen­jacht


27 juni 2011

Ganzen zijn de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Vooral in verband met de Ganzen-7, een groep van 7 organisaties die de overheid aanraden om honderdduizenden ganzen te doden in het kader van ganzenbeheer. De Partij voor de Dieren heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op maandag 27 juni aandacht gevraagd voor alternatieven en innovatie ten aanzien van ganzenbeheer. In een motie vraagt de Partij voor de Dieren Gedeputeerde Staten te onderzoeken welke alternatieve en innovatieve methoden, anders dan het doden van de ganzen, opgenomen kunnen worden in het provinciaal ganzenbeleid. CDA-gedeputeerde Krol, portefeuillehouder Dierenwelzijn, reageerde positief op de motie. De motie werd door de Staten unaniem aangenomen.

De Partij voor de Dieren is verheugd over de welwillendheid van Provinciale Staten om de inzet van alternatieven voor afschot te onderzoeken. Het afschieten van ganzen is dieronvriendelijk: 1/3 van de ganzen in ons land vliegt rond met hagel in het lijf. Afschot is echter ook niet effectief gebleken. De lege plekken van geschoten ganzen zullen snel weer opgevuld worden door nieuwe ganzen. Uit onderzoek van SOVON blijkt dat afschot nauwelijks invloed heeft op de aantallen ganzen.

“Wij zijn blij dat zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Krol bereid zijn om niet alleen door een vizier naar ganzen te kijken. In het coalitieakkoord staat dat de coalitie zich, in het kader van dierenwelzijn, in zal zetten voor alternatieve verjagings- en bestrijdingsmethoden van verschillende diersoorten. Door onze motie kan hier concreet invulling aan worden gegeven”, aldus Willem van der Steeg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Gerelateerd nieuws

Blik op diervriendelijker muskusrattenbeleid

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op maandag 27 juni heeft de Partij voor de Dieren de bestrijding van de muskusr...

Lees verder

Partij voor de Dieren Utrecht laat ganzen niet stikken

In Utrecht en de rest van Nederland worden wilde ganzen met een afschuwelijke dood bedreigd door biociden: staatssecretari...

Lees verder