Publi­catie Verkie­zings­pro­gramma Partij voor de Dieren 2019


25 januari 2019

Utrecht, 25 januari 2019 – Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht is gepubliceerd. Het is de vierde keer dat de partij meedoet in Utrecht. De verkiezingen vinden plaats op 20 maart.

“Een betere wereld begint dicht bij huis”, aldus de inleiding en dat klopt: de natuur in de provincie Utrecht staat ernstig onder druk. Het verkiezingsprogramma 2019 pleit daarom voor het verbinden van de nog resterende natuurgebieden in Utrecht door natuurlijke verbindingszones en door ecoducten. Ook ziet de Partij voor de Dieren graag dat de oppervlakte natuur in de provincie groter wordt in plaats van krimpt, en beter beschermd wordt.

Zij verzet zich in haar programma tegen het gebruik van landbouwgif, overbemesting en kunstmest in en om de natuur. Dieren en natuur moeten meer de ruimte krijgen: dit ter bevordering van de biodiversiteit. Natuurlijk vindt de Partij voor de Dieren dat ook de jacht en het afschieten van zwerfkatten niet past in een diervriendelijke samenleving en zo snel mogelijk stoppen.

In het programma noemt de Partij voor de Dieren de vee-industrie als een bedreiging voor dierenwelzijn, klimaat, de omgeving, de natuur én de volksgezondheid. De partij pleit daarom al jaren voor een stop op uitbreidingen en nieuwbouw van intensieve veehouderijen en van megastallen, en is dit ook de komende jaren voornemens te doen.

Een ander speerpunt vormt de inzet op een ambitieus klimaatbeleid. De Partij voor de Dieren zet zich in voor écht duurzame energieopwekking. Zij ziet liever niet nog meer biomassacentrales en bestaande installaties worden zo snel mogelijk gesloten: biomassa is namelijk geenszins duurzaam! Inzet op hernieuwbare energie betekent ook dat er geen gas gewonnen zal worden in Woerden: aardgas blijft in de grond. Het verkiezingsprogramma noemt meerdere maatregelen om ervoor te zorgen dat de provincie uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is. Zo wil zij dat de provincie een ambitieus klimaatplan opstelt met concrete, afrekenbare doelen. Nu loopt de provincie namelijk achter bij haar eigen doelen - die op zich al laag zijn.

De Partij voor de Dieren blijft zich de komende jaren tevens stevig verzetten tegen het kappen van bomen voor de aanleg van nóg meer asfalt. Zoals bij de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort dreigt te gebeuren en in Utrecht voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Om mobiliteitsproblemen het hoofd te bieden wil de Partij voor de Dieren flink investeren in duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar én betaalbaar openbaar vervoer.

_____________________

Hier kunt u het verkiezingsprogramma downloaden.

Hier kunt u onze 10 speerpunten vinden.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt Utrechtse kandidatenlijsten vast

Utrecht, 10 december 2018 – Op het congres van de Partij voor de Dieren zijn de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten-...

Lees verder

Kappen met bomenkap in Utrecht

De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan gedeputeerde staten over de voortschrijdende...

Lees verder