PvdD en Groen­Links zorgen voor opnemen ‘Water­parels’ in provin­ciaal Waterplan


23 november 2009

Amendement GroenLinks/PvdD aangenomen

Provinciale Staten hebben maandag 23 november een amendement aangenomen dat de 25 ‘waterparels’ voortaan beschermt. Dat zijn gebieden in de provincie die eerder zijn benoemd als gebieden met bijzondere natuurwaarden, die het gevolg zijn van de bijzondere waterkwaliteit ter plekke. Gedeputeerde Staten hadden het amendement ontraden. Het amendement van GroenLinks en de Partij voor de Dieren werd echter aangenomen met steun van de PvdA, SP, ChristenUnie en D66. CDA, VVD en SGP waren tegen.

Het onderwerp ‘waterparels’ was het spannendste onderwerp tijdens de behandeling van het Waterplan. De 25 waterparels liggen deels binnen de grenzen van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000 en deels daarbuiten. Gedeputeerde Binnekamp wilde zich niet inspannen voor de bijzondere gebieden buiten de EHS en Natura 2000. GroenLinks woordvoerder Jos Kloppenborg stelde dat hij daarmee geen uitvoering geeft aan de afspraak om ook buiten de EHS bijzondere waternatuur te beschermen. Daarnaast geeft het opnemen van de waterparels sturing en inhoud aan het beheer van de waterparels, die binnen de EHS en Natura 2000 zijn gelegen.
Kloppenborg: “Dat dit amendement is aangenomen geeft vooral aan dat Provinciale Staten meer ambities hebben op het gebied van water en natuurbeleid dan GS. En dat is een belangrijk signaal.”

Klik hier voor het aangenomen amendement.

Gerelateerd nieuws

Stop Veefabrieken in Utrecht!

Milieudefensie is een provinciaal burgerinitiatief gestart om te bereiken dat de provincie Utrecht de komst van megastallen v...

Lees verder

PvdD zet GS mes op de keel

Utrecht, 13 december 2009. De Partij voor de Dieren Utrecht zal tijdens de vergadering van Provinciale Staten van maandag 14 ...

Lees verder