PvdD zet GS mes op de keel


12 december 2009

Utrecht, 13 december 2009. De Partij voor de Dieren Utrecht zal tijdens de vergadering van Provinciale Staten van maandag 14 december (09.30 uur) aan Gedeputeerde Staten vragen stellen over het tegengaan van de Q-koorts epidemie. Via een motie worden Gedeputeerde Staten opgeroepen om per direct de plaatsen bekend te maken waar Q-koorts heerst. Ook dient de Partij voor de Dieren een motie in waarin zij aandacht vraagt voor de dieren. Het woord scapegoat lijkt wel heel letterlijk te gaan worden.

“De gezondheid van burgers gaat boven landbouwbelang of privacy van boeren. De provinciale overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en dient zélf de besmettingshaarden bekend te maken. Zij mag zich niet aan haar verantwoordelijkheid onttrekken door te verwijzen naar het dralende rijk of de gemeenten.”, aldus Wanda Bodewitz, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Utrecht.
De Partij voor de Dieren vindt het onverkoopbaar dat nog steeds niet de precieze locaties van de besmette geitenhouderijen bekend gemaakt zijn. Recreanten en bewoners lopen daardoor onnodig gevaar. De provincie vervult een belangrijke rol in het bevorderen van toerisme onder andere op het platteland en is daarom volgens de Partij voor de Dieren Utrecht ook verantwoordelijk voor goede voorlichting aan recreanten over gezondheidsrisico’s. In een motie worden Gedeputeerde Staten daarom opgeroepen om de exacte locaties van de besmettingshaarden bekend te maken en voorlichting te geven over de gezondheidsrisico’s.

Deskundigen noemen de snelle toename van het aantal geiten en de grootschalige bedrijfsvoering als waarschijnlijke oorzaak van de grootste Q-koorts uitbraak in de wereld ooit. Het RIVM adviseert dan ook een stop op uitbreiding. De Partij voor de Dieren roept Gedeputeerde Staten in een motie op om alles in het werk te stellen om uitbreidingen en nieuwvestigingen te voorkomen. Zij dient geen enkele medewerking meer te verlenen aan het stimuleren van de industriële geitenhouderij.

De scenario’s om de ziekte in te dammen liggen al tijden op de plank, maar worden niet toegepast. Een dekverbod voor besmette bedrijven had de ruiming kunnen voorkomen. Wanneer gekozen wordt voor duurmelken, hoeven de geiten niet telkens opnieuw drachtig te worden. Ook het verbranden van besmette mest is een belangrijk middel tegen verspreiding van de Q-koorts bacterie. Er klinkt nu een pleidooi voor het massaal ruimen van dieren. De niet besmette geit dreigt niet te worden gespaard. Het is echter ook mogelijk alle drachtige geiten te testen en zo onderscheid te maken tussen geiten die wel of niet besmet zijn. Bovendien is het de vraag of het massaal doden van dieren afdoende is. “Dierenlevens offeren zonder inbedding in een sluitend pakket van aanvullende maatregelen is een zwaktebod”., aldus Wanda Bodewitz. De bacterie gedraagt zich onvoorspelbaar, kan lang overleven en besmetting blijft mogelijk zolang de bedrijfsvoering op dezelfde intensieve wijze wordt voortgezet en de mest niet wordt verbrand. De Partij voor de Dieren vraagt Gedeputeerde Staten daarom in een derde motie alles in het werk te stellen om massale ruimingen te voorkomen. Statenlid Wanda Bodewitz: "Door de falende overheid en een sector die slechts aan de centen denkt, wordt nu al gesproken over het nemen van draconische maatregelen zoals het ruimen van twintigduizend tot veertigduizend drachtige geiten. Dieren in de grijpers - een schrikbeeld van de varkens- en vogelpest dat nu weer realiteit wordt. En: met de roep om gesloten stalsystemen dreigen ook deze intelligente dieren in gesloten bunkers te verdwijnen. Het ergste is: met adequate maatregelen was dit niet nodig geweest. Het is mogelijk diervriendelijke maatregelen te nemen, dat dit geld kost zullen we voor lief moeten nemen."

Gerelateerd nieuws

PvdD en GroenLinks zorgen voor opnemen ‘Waterparels’ in provinciaal Waterplan

Amendement GroenLinks/PvdD aangenomen Provinciale Staten hebben maandag 23 november een amendement aangenomen dat de 25 &ls...

Lees verder

Risicolocaties Q-koorts worden bekend gemaakt

Utrecht, 14 december 2009 – De Partij voor de Dieren heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering verschillende motie...

Lees verder