Schuilt er een Statenlid in mij?


7 september 2010

Binnenkort - in maart 2011 - zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren wil heel graag meedoen aan deze verkiezingen en roept mensen op om zich actief voor de partij te gaan inzetten in de provinciale politiek. Wij komen graag in contact met mensen die hun steentje willen bijdragen aan het op de politieke agenda zetten van dierenwelzijn, natuur en milieu in de provincie.

Wat doet de provincie?
De provincie vormt de schakel tussen gemeentelijk en landelijk beleid en voert taken uit op provinciaal en regionaal niveau. De Provinciale Staten stellen het beleid van de provincie vast en controleren de uitvoering ervan. Er worden vooral zaken besproken die op de lange termijn effect hebben. De provincie is o.a. verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen. Hier wordt o.a. bepaald waar nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen komen, waar ruimte is voor landbouw en waar natuur behouden blijft. Op dierenwelzijns- en natuurgebied gaat de provincie o.a. over:

De bestrijding van 'overlast' door dieren
Het besluit of de intensieve veehouderij mag uitbreiden
De handhaving op diverse terreinen, waaronder de jacht op dieren
De beïnvloeding van de bedrijfsvoering van veehouderijen (o.m. de omschakeling naar de biologische veehouderij of dierenwelzijns- en milieumaatregelen)
De verkeersveiligheid, waaronder maatregelen tegen aanrijdingen met dieren
De verbetering van de waterkwaliteit


Meer informatie
Vraagt u zich af of de provinciale politiek iets voor u is, kijk dan op www.schuiltereenstatenlidinmij.nl. Hier vindt veel informatie over dit boeiende werk.

Interesse?
Is uw interesse gewekt om Statenlid te worden voor de Partij voor de Dieren? Dan maken we graag een afspraak met u.
U kunt bijvoorbeeld een vergadering van de Provinciale Staten of van een van de commissies bijwonen. In de commissies van de Staten wordt belangrijk voorwerk gedaan voor de uiteindelijke besluitvorming en ze zijn dan ook van groot belang. Samen met de kandidaten bepalen we welke thema’s de komende jaren centraal komen te staan voor de Partij voor de Dieren in de provincie Utrecht.

Wilt u zich kandidaat stellen voor de functie van Statenlid voor de Partij voor de Dieren? Stuur dan z.s.m. een e-mail naar utrecht@partijvoordedieren.nl. De vergoeding is ongeveer € 1.330,- voor een tijdsbesteding van 20 uur per week. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons huidige Statenlid Wanda Bodewitz: w.bodewitz@partijvoordedieren.nl.

Gerelateerd nieuws

Eksters vogelvrij verklaard in provincie Utrecht

Hongerige eksters bedreigen de fruitteelt en mogen daarom van 1 juli tot en met 1 november 2010 afgeschoten worden...

Lees verder

Grootschalige jacht op meerkoet moet stoppen

Utrecht, 1 oktober 2010 – Meerkoeten mogen t/m 1 maart 2014 in de hele provincie Utrecht afgeschoten worden. Dat zijn...

Lees verder