Toezegging jaar­lijkse rapportage water­kwa­liteit


2 juli 2018

Vanmiddag heeft ons commissielid Willem van der Steeg in de commissie Ruimte, Groen en Water de noodzaak van het verbeteren van de waterkwaliteit in de provincie Utrecht benadrukt. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water zijn namelijk nog lang niet binnen bereik.

Landelijk vormen vooral mest en gif vanuit de landbouw een groot probleem. Dit wordt onvoldoende bij de bron aangepakt. Ook medicijnresten, voor 90% uit woonwijken afkomstig, komen in het water terecht en vormen een serieuze bedreiging voor de waterkwaliteit. Helaas ontbreekt het in Utrecht aan voldoende informatie over de staat van het water. Dit betekent dat we niet weten of de maatregelen die de provincie neemt, ook daadwerkelijk effectief zijn.

Vanmiddag hebben we de toezegging gekregen van de gedeputeerde dat we vanaf september 2018 jaarlijks een rapportage krijgen over de kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie. Daarnaast heeft de gedeputeerde ons toegezegd dat ze zal onderzoeken of burgers mee kunnen helpen met metingen voor de waterkwaliteit. Op die manier komt er meer informatie beschikbaar. Een belangrijke stap op weg naar schoon water in Utrecht!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Laat ring Utrecht niet kaalslaan!

Utrecht, 26 juni 2018 – De verbreding van de A27 / A12 ring Utrecht gaat véél meer groen kosten dan eerder was voorzien. De P...

Lees verder

Provincie Utrecht wordt Regenboogprovincie

De provincie Utrecht wordt de 11e Regenboogprovincie van Nederland! Op maandag 9 juli werd een motie van GroenLinks, D66, 50P...

Lees verder