Vos en ree hebben het niet koud genoeg


17 januari 2010

Sommige diersoorten nog steeds bejaagbaar ondanks kou

Utrecht, 17 januari 2010 - In verband met de barre weersomstandigheden heeft de provincie op 11 januari de jacht op wild gesloten voor onbepaalde tijd. Door de strenge vorst, sneeuw en ijsbedekking verkeren de meeste dieren in staat van uitputting. Toch heeft de provincie enkele dieren uitgezonderd op deze bijzondere omstandigheid: vossen en reeën mogen ondanks de kou nog steeds bejaagd worden. De Partij voor de Dieren vraagt Gedeputeerde Staten om óók de jacht op deze dieren stop te zetten.

De Flora- en faunawet verbiedt weliswaar uitdrukkelijk het jagen op dieren die als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeren, maar het sein tot stopzetten van de jacht berust bij Gedeputeerde Staten van de provincie. De Partij voor de Dieren wil weten waarom vossen en reeën door de provincie uitgezonderd zijn van het jachtverbod. Ook deze dieren zijn afhankelijk van voedsel dat door de winterse omstandigheden moeilijk beschikbaar is. Daarnaast merkt de partij op dat jacht op vossen en reeën andere diersoorten in de omgeving kan verstoren. Om de kou te overleven moeten dieren spaarzaam met hun energie omgaan. Dit betekent dat in het wild levende dieren zo weinig mogelijk opgeschrikt moeten worden.

“Ook veel met uitsterven bedreigde diersoorten worden door de jacht verstoord waardoor zij onnodig energie verliezen. Bij deze strenge winterse omstandigheden kan dit al gauw tot de dood van deze dieren leiden. Wij vinden jacht sowieso verwerpelijk, maar zolang deze plaats mag vinden dient de jacht minimaal gestaakt te worden tijdens extreme weersomstandigheden.”, aldus Wanda Bodewitz, Statenlid van de Partij voor de Dieren Utrecht.

Klik hier voor de vragen.

Gerelateerd nieuws

Diner en Meat the Truth

Op zondag 24 januari 2010 organiseren de Partij voor de Dieren werkgroep Utrecht en Restaurant De Eetstee in Amersfoort de...

Lees verder

Provincie onderzoekt oorzaak aanrijdingen reeën

De Partij voor de Dieren heeft eind 2007 een motie voor onderzoek naar aanrijdingen met reeën ingediend die unaniem we...

Lees verder