Water­konijn of knuf­felmuis?


14 november 2008

Utrecht, 14 november 2008

Bedenk een andere naam voor de muskusrat! (en win een prijs)

In België spreekt men van het waterkonijn, in Nederland heet hij muskusrat.
De muskusrat: officieel is het helemaal geen rat, maar een soort woelmuis. De muskusrat staat namelijk dichter bij de hamster en de bever, dan bij de zwarte en de bruine rat.

Het is weliswaar een forse muis, dat wel, maar de benaming ‘rat’ is onjuist en bezorgt het dier volgens de Partij voor de Dieren geheel onnodig een slecht imago. De Partij voor de Dieren wil werken aan het imago van het diertje en roept mensen op om een andere naam te bedenken.

Aangezien het dier veelal op een negatieve manier in het nieuws komt, blijven de positieve aspecten rondom de aanwezigheid van de ‘muskusrat’ onderbelicht. Het diertje is een echte planteneter en graast waterplanten af, waardoor hij bijvoorbeeld zorgt voor biodiversiteit in sloten en kanalen.

Jaarlijks worden er echter tussen de 300.000 en 400.000 van deze dieren gedood. Dit gebeurt veelal door verdrinking in vallen, waarbij de diertjes een minutenlange doodsstrijd moeten doorstaan. Hierbij vinden als bijvangst ook duizenden andere dieren de dood, zoals de bruine rat, woelrat, Amerikaanse nerts, wilde eend, waterhoen en vele soorten vissen. Maar ook bunzingen, hermelijnen, aalscholvers, dodaarzen en kikkers vinden de dood in de klemmen en verdrinkingsvallen.

Aan de bestrijding wordt jaarlijks 31 miljoen euro besteed. De graafschade van de dieren wordt door het Landbouw Economisch Instituut echter geschat op slechts 1,5 tot 5 miljoen euro. Omdat de Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding recentelijk zeven rapporten heeft uitgevaardigd, die grote vraagtekens plaatsen bij de huidige wijze van muskusrattenbestrijding, acht de Partij voor de Dieren de tijd rijp om ook de positieve kanten van dit waterdiertje te belichten.

Voor degene die de meest passende naam weet te bedenken, ligt een leuke prijs te wachten.

Namen voor het dier kunnen worden gemaild naar utrecht@partijvoordedieren.nl.