Winterse omstan­dig­heden beperken voed­sel­mo­ge­lijk­heden dieren


22 december 2010

22 december 2010 - De fractie van de Partij voor de Dieren in de provincie Utrecht vraagt het college van GS met directe ingang een jachtverbod in te stellen. Dit vanwege de winterse omstandigheden. Op dit moment is er al dagenlang sprake van een periode met vorst, een volledige sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water door ijsontwikkeling.

In een brief vraagt Wanda Bodewitz, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Utrecht, het college van GS om zo spoedig mogelijk over te gaan tot sluiting van de jacht.

Bodewitz: "De komende nachten vriest het 's nachts matig tot streng. En omdat de temperatuur overdag rond het vriespunt ligt, zullen velden en open terreinen bedekt zijn met een laagje ijs onder de sneeuw. De mogelijkheden voor dieren om voedsel te zoeken zijn daardoor sterk beperkt. Ook schuilmogelijkheden voor dieren zijn zeer beperkt in de sneeuw. Dieren hebben dan geen enkele kans tegen jagers. Dat moet voldoende aanleiding zijn om de jacht te sluiten." De Partij voor de Dieren vraagt daarnaast om de geldigheid van ontheffingen van de Flora- en faunawet voor het doden van overwinterende ganzen op te schorten.

In de provincies Limburg, Zuid-Holland en Zeeland is al een jachtverbod ingesteld. De Partij voor de Dieren gaat ervan uit dat de provincie Utrecht deze voorbeelden zal volgen.

Gerelateerd nieuws

Damherten schietschijf door menselijk falen

Op Plantage Willem III liepen tot voor kort 35 damherten rond. Door een te laag raster wisten de dieren zich echter verder ...

Lees verder

Jachtverbod provincie Utrecht vanaf maandag

Vanaf maandag 27 december is voor de provincie Utrecht een totaal jachtverbod afgekondigd. Door het winterse weer kunnen de...

Lees verder