Rondvraag over ecoduct in Maarn 


Indiendatum: mrt. 2016

In het AD d.d. 30 januari 2016 is een bericht verschenen dat de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug zich vooralsnog verzet tegen de aanleg van een ecoduct over de N227 bij Maarn. Het nut en de noodzaak worden betwist door D66, VVD en BVH. Dit betekent dat deze drie partijen pas instemmen met een bestemmingswijziging van het terrein indien de provincie met een betere onderbouwing voor de noodzaak van de tunnel komt. De gemeenteraad neemt naar aanleiding van de extra onderbouwing van de provincie binnenkort een besluit.

De fractie van de Partij voor de Dieren stelt hierover op 7 maart 2016 de volgende mondelinge vragen tijdens de rondvraag in de commissie Ruimte, Groen en Water:

  1. De fractie van de Partij voor de Dieren wil van GS weten of de provincie zich extra gaat inspannen om de gemeente te overtuigen van het nut en de noodzaak van het ecoduct;
  2. De fractie van de Partij voor de Dieren wil weten van GS of de aanleg van het ecoduct toch doorgaat als de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug tegen de aanleg van het ecoduct stemt.

Hiltje Keller

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 7 mrt. 2016

Uit het verslag van RGW 7 maart 2016: "Gedeputeerde Krol memoreert dat er op 2 maart een bijeenkomst plaatsvond, waarbij medewerkers van de provincie Utrecht en raadsleden bijgepraat zijn over de keuzes van de provincie voor ecoducten. Er is er een aantal ecoducten geschrapt, maar er zijn ook ecoducten overeind gehouden. Ingegaan is op de redenen daarvan en de gedachten achter het rijksmeerjarenprogramma ontsnippering natuur, op de ecoducten die al zijn gerealiseerd en hoe deze functioneren. Hij heeft de indruk dat de informatieachterstand daarmee is verminderd maar dat wordt pas definitief bekend bij de besluitvorming. Spreker wil daar niet op vooruitlopen, maar er is een poging gedaan om de raadsfracties zo goed mogelijk te informeren over nut & noodzaak en kwaliteiten rondom ecoducten. In het afsprakenkader van de provincie staat dat er voor infrastructuur rondom provinciale wegen ook provinciaal ruimtelijk instrumentarium mag worden ingezet. Tot nog toe heeft de raad en de wethouder van Utrechtse Heuvelrug gezegd dat ze er in geloven en het proces graag in eigen hand houden. Spreker steunt dat proces en wil dat ook niet met uitspraken gaan verstoren. Wel memoreert hij het akkoord dat in 2011 is gesloten wat betreft de aanleg van dit ecoduct; dat werd in 2015 herbevestigd. Het lijkt hem ondenkbaar dat dit ecoduct niet gerealiseerd zou gaan worden."

Interessant voor jou

Vragen over ernstige mishandeling knobbelzwanen

Lees verder

Vragen over het doden van konijnen met fretten en roofvogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer