Vragen over het gebruik van laser­stralen om ganzen te verjagen


Indiendatum: sep. 2012

Geacht college van gedeputeerde staten,

Toelichting

In Flevoland heeft het gebruik van laserstralen tot succesvolle resultaten geleid bij het verjagen van ganzen. Lelystad wilde na overlast van ganzen op een strand niet meteen tot afschot overgaan en heeft daardoor eerst een laser gebruikt. [1] Door laserstralen vlak voor de kop van een gans te richten, ervaart het dier dit als onaangenaam en vliegt het weg.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Is er in de provincie Utrecht ervaring met het gebruik van een laser bij overlast van ganzen?
2. Is de provincie Utrecht bereid om te onderzoeken of een laser ook in Utrecht een bruikbaar middel zou kunnen zijn?

Hoogachtend,

Willem van der Steeg, Partij voor de Dieren

Anne-Marie Mineur, SP

[1] http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/93758/verjagen-ganzen-met-laser-succes

Indiendatum: sep. 2012
Antwoorddatum: 2 okt. 2012

Toelichting

In Flevoland heeft het gebruik van laserstralen tot succesvolle resultaten geleid bij het verjagen van ganzen. Lelystad wilde na overlast van ganzen op een strand niet meteen tot afschot overgaan en heeft daardoor eerst een laser gebruikt. Door laserstralen vlak voor de kop van een gans te richten, ervaart het dier dit als onaangenaam en vliegt het weg.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Is er in de provincie Utrecht ervaring met het gebruik van een laser bij overlast van ganzen?

Antwoord: Nee.

2. Is de provincie Utrecht bereid om te onderzoeken of een laser ook in Utrecht een bruikbaar middel zou kunnen zijn?

Antwoord: Ja, we zullen deze verjagingsmethode meenemen in ons lopende ganzenonderzoek. Dit onderzoek wordt mede uitgevoerd naar aanleiding van de motie van 27 juni 2011 om alternatieve en innovatieve verjagings- en bestrijdingsprojecten te onderzoeken en toe te passen in plaats van doding. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek in januari 2013 bekend zijn.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Interessant voor jou

Vragen over afschot van wilde zwijntjes

Lees verder

Vragen over jachtsluiting vanwege de kou

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer