Vragen over verjaging van bevers


Indiendatum: okt. 2017

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

In Limburg gaat het zo goed met de bever dat het provinciebestuur heeft besloten over te gaan tot afschot. Dit is compleet in tegenstrijd met het feit dat de bever een beschermde diersoort is en bovendien juist is uitgezet in Nederland omdat ze waren uitgestorven. De bever is een sleutelsoort die afwisseling brengt in het ecosysteem, waardoor dit rijker en completer wordt.

De kans op een explosieve groei van de beverpopulatie in Utrecht is volgens het Utrechts Landschap klein. Toch heeft Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden een jaar geleden preventief een beverprotocol opgesteld. Daarin wordt gesproken over verjaging (als uiterste middel). Waterschap Rivierenland heeft ook een beverprotocol opgesteld en geeft aan dat er op den duur gekeken moet worden naar de beschermde status van de dieren.

Graag willen we u in het verlengde van het bovenstaande de volgende vragen voorleggen:

Vragen

  1. Kan Gedeputeerde Staten aangeven wat wordt verstaan onder de verjaging van bevers door HDSR?
  2. Wat vindt Gedeputeerde Staten van de uitspraak van waterschap Rivierenland dat er 'op den duur gekeken moet worden naar de beschermde status van de dieren'?
  3. Is Gedeputeerde Staten het met ons eens dat er een tegenstrijdigheid zit in het uitzetten en vervolgens het afschieten of anderszins doden van beschermde dieren?
  4. Kan Gedeputeerde Staten toezeggen dat de provincie Utrecht de beschermde status van bevers handhaaft en het doden van deze dieren niet zal worden toegestaan?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller


1. https://www.ad.nl/utrecht/utrecht-waakzaam-voor-beverexplosie~aa95b4fe/

Interessant voor jou

Vragen over provinciale inzet voor een betere luchtkwaliteit

Lees verder

Vragen over verspreiding C8 en GenX tot in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer