Bijdrage audit­rapport Uithoflijn


12 februari 2018

Provinciale Staten 12 februari 2018, agendapunt 6: auditrapport Uithoflijn

Voorzitter,

Wij zijn hier vanmiddag en vanavond bijeen gekomen om van gedachten te wisselen, vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Op de vele vragen die wij en ook andere fracties hebben gesteld naar aanleiding van een auditrapport, opgemaakt door twee onderzoekbureaus over het Uithoflijn project. Veel vragen, van onszelf maar ook van inwoners van de provincie of de stad Utrecht, wilden wij stellen aan de Gedeputeerde die voor dit project verantwoordelijk was.

De Partij voor de Dieren vindt het dan ook zeer teleurstellend dat de Gedeputeerde hier niet haar laatste taak tot uitvoer wil brengen. Namelijk tekst en uitleg geven over haar handelen. Zij had een voorbeeld kunnen nemen aan haar VVD partijgenoot in de Tweede Kamer die ook door mismanagement moest opstappen: oud minister van Defensie Jeanine Hennis. Ook zij had al maanden een vernietigend rapport in handen, ook zij wist dat als de media de druk zou opvoeren ze niet lang kon blijven zitten. Ook zij heeft een hoge ambtenaar meegetrokken in haar val. Maar ze is wel tekst en uitleg komen geven in de Kamer, heeft haar werknemers tot de laatste snik verdedigd en is uiteindelijk met opgeheven hoofd vertrokken.

Het is ook enigszins verbazingwekkend in het persbericht te lezen dat mevrouw Verbeek zelf de conclusie heeft getrokken om op te stappen, naar aanleiding van het rapport en harde noten die gekraakt zijn. Dit rapport is begin november al aan haar gestuurd. Is het dan niet toevallig dat ze nu opeens vertrekt? Vorige week maandag zei ze nog níet te willen vertrekken - met als uitleg een variant van ‘niet aftreden maar optreden’. Hoe heeft dat in een week kunnen veranderen? Werd het haar allemaal te heet onder de voeten? Voorzitter, we weten het niet: we kunnen het haar niet meer vragen. Het enige wat we lezen in haar brief is dat er harde noten gekraakt zijn.

De Partij voor de Dieren had ook graag een debat gevoerd op de inhoud, over een zeer kritisch rapport, dat ingaat op de vele - niet opgepakte - verbeterpunten en harde conclusies die daaruit getrokken worden. Wij hadden daar, naast de vele technische vragen die wij als fractie ambtelijk gesteld hebben, graag met haar over gedachten gewisseld.

Rest ons niets anders dan te wachten op het vanmiddag vaak genoemde en aangekondigde Verbeterplan. Daarin gaat alles opgelost worden, volgens de plaatsvervangend Gedeputeerde. Voorzitter, wanneer komt dit Verbeterplan precies, en hoe lang gaat het duren voordat alle problemen in de organisatie en de samenwerking opgelost zijn?

Voorzitter, ik dank u wel.

Femke Merel Arissen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer