Bijdrage extra budget Uithoflijn


12 februari 2018

Provinciale Staten 12 februari 2018, agendapunt 7: Statenvoorstel Nieuwe planning en extra budget voor Uithoflijn

Voorzitter,

De vertraging van de Uithoflijn is slecht nieuws voor de provinciale mobiliteitsbegroting, maar ook zeker - en eigenlijk vooral - voor de reizigers die naar de Uithof willen, én voor het milieu. Het blijft dringen voor de bussen.
De PvdD is voor een goedwerkend openbaar vervoer. De Uithoflijn voorziet in een enorme behoefte, en wij zijn er absoluut voorstander van dat dit project doorgang vindt maar wij betreuren het ten zeerste dat er
onder gedeelde verantwoordelijkheid zoveel is misgegaan, en dat deze misstappen ons als provincie zoveel geld moeten kosten. Wij zijn er bovendien niet gerust op dat dit niet ten koste zal gaan van ándere
toekomstige OV-projecten. Het bijdragen aan het Realisatieplan Fiets lijkt ons een schamele compensatie. Liever zien wij dat het geld wordt gehaald uit asfaltprojecten. Kan de gedeputeerde ons in dat opzicht geruststellen?

Het college van Gedeputeerde Staten weet dat iedereen die voor de Uithoflijn is - en die vindt dat deze wordt afgemaakt - moet instemmen met die extra miljoenen. Wij zitten immers allemaal op een 'point of no return'. Hoeveel extra gaat dit nog kosten? Ongeveer wekelijks kwamen er miljoenen bij, het project kost meer dan een half miljard op dit moment en wij zitten op het totaalbedrag van € 64.500.000 per kilometer Uithoflijn.
De vertraging van de Uithoflijn heeft voornamelijk te maken met het gebied rondom het station. Wie is daar nu écht verantwoordelijk voor? De PvdD zou dit inzichtelijk gemaakt willen hebben. Waarom zijn wij nu de pineut en zullen wij dit tot en met de afronding van het project blijven?

De geruchten over nog meer extra kosten sluimeren al door in media. Wat kunnen wij bijvoorbeeld verwachten van de geruchten over het UMC? Hoeveel invloed gaan de trams hebben op de levensreddende apparatuur? Wie mag die aanpassingen dan weer gaan betalen? Gedeputeerde Staten, de gemeente Utrecht of een derde partij?

De Partij voor de Dieren is bang dat wij hier dan wéér zullen zitten, en dat wij dan met zijn allen verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Voorzitter, hoeveel verschillende tegenvallers en hoeveel miljoenen kunnen wij nog verwachten? Nogmaals, wij blijven achter het project staan, maar het heeft een heel bittere nasmaak.

Voorzitter, ik dank u wel.

Femke Merel Arissen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer