Bijdrage planning & budget Uithoflijn


19 februari 2018

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 19 februari 2018 ter behandeling van agendapunt 3: Statenvoorstel nieuwe planning en extra budget Uithoflijn

Voorzitter,

Dit is de derde maandagavond op rij dat wij hier staan. Misschien is het voor sommigen het genieten van een politieke soap, maar ons bekruipt het gevoel van plaatsvervangende schaamte voor de manier waarop politieke spelletjes worden gespeeld, de manier waarop bestuurders met elkaar omgaan en de manier van communicatie - of het schrijnende gebrek hieraan.

Drie weken geleden besloten de Staten dat er een extra statenvergadering nodig was. In deze extra ingelaste statenvergadering vroeg de Partij voor de Dieren om een feitenrelaas zodat wij uit eerste hand konden vernemen wat er allemaal gebeurd is. Helaas moeten wij opnieuw uit de media vernemen wat er aan de hand is, en worden mistsluiers en rookgordijnen opgetrokken. Laten wij niet vergeten waarom die extra statenvergadering ingelast is. Er lag een vernietigend auditrapport over het reilen en zeilen rondom de Uithoflijn en de conclusies waren niet mals.

Wanneer er kwalificaties in het rapport staan, zoals:

  • het project mist politieke aansturing en een gemeenschappelijk einddoel;
  • er wordt om extra budget gevraagd van € 89.000.000;
  • er is vertraging van meer dan een jaar,

dan moet je verantwoordelijkheid nemen. Op 9 februari was het dan zover. Wel drie dagen te vroeg. Er werd bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen, maar geen verantwoordelijkheid afgelegd. Op vragen van de Partij voor de Dieren aan de plaatsvervangend gedeputeerde over het aftreden, kregen wij als antwoord: "Daar kan ik niet over oordelen. Dat zijn persoonlijke afwegingen geweest van mevrouw Verbeek." Helaas had hij kennelijk niet de durf om in deze zaal de vragen te beantwoorden.

Afgelopen week echter had de oud-gedeputeerde toch het gevoel dat zij zich moest verdedigen. Niet via de gebruikelijke manier - in deze statenzaal - maar via Twitter. Daarbij heeft zij aangegeven dat zij op basis van leugens is opgestapt. Ik weet niet wat ik erger moet vinden Voorzitter: dat de gedeputeerde niet inzag dat zij
had moeten opstappen vanwege het auditrapport of dat zij op basis van een kritische brief van de U10-
gemeenten voelde dat het draagvlak er niet meer was vanuit de U10. Waarom heeft zij niet een aantal
wethouders opgebeld voor tekst en uitleg? Dan had zij kunnen horen dat er wethouders zijn die hun
eigen hagje probeerden te redden over haar rug. Willen wij een gedeputeerde die op basis van emotie
haar beslissingen neemt en blijkbaar overhaast is opgestapt?

Op de vraag waarom de desbetreffende wethouders dit gedaan hebben moeten wij wederom afgaan op
wat wij lezen in de media. Soms direct en soms via woordvoerders. Iedereen wast zijn handen in onschuld en wij verstrekken onze portemonnee weer. De miljoenen vliegen ons om de oren en het is niemand of iedereen zijn schuld. Wij weten het niet, omdat iedereen het doel uit het oog verliest door de aanstaande verkiezingen. Wij hoeven niet te verwachten dat bestuurders openheid van zaken zullen geven. Zij zullen beginnen aan zogenaamde 'damage control', want voordat je het weet zijn zij niet meer in functie als de Uithoflijn daadwerkelijk gaat rijden.

Wij moeten de regie in handen houden en verder kijken dan de gemeenteraadsverkiezingen. De Uithoflijn zal er nog vele jaren liggen en de beslissingen die wij nemen hebben invloed op de gehele provincie, niet alleen voor de aankomende jaren, maar voor de komende decennia. Wij moeten daarom onze persoonlijke belangen opzij zetten en kijken wat het best is voor de gehele provincie. Wij moeten de rotte appels uit het verhaal halen voordat zij nog meer schade maken aan onze mooie provincie. Niet alleen op financieel gebied, maar voor onze eigen geloofwaardigheid en onze betrouwbaarheid. Met deze politieke spelletjes in deze zaal en op Twitter is er één groot slachtoffer, en dat is de provincie Utrecht.

Voorzitter, ik dank u wel.

Femke Merel Arissen - Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer