Bijdrage Circu­laire Economice


Bijdrage in de commissie BEM

24 januari 2024

agendapunt 15: statenbrief Circulaire Interventies Economie 2023.

Voorzitter, we hebben het rapport en de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer, die we september hebben besproken, nog goed voor ogen. Zo wees de Rekenkamer op het feit dat het PBL in januari 2023 al aangaf dat de halvering van het grondstoffengebruik over 7 jaar, met de huidige trends niet bereikt gaat worden. Maak dat 6 jaar. Het milieu, de lucht en het water wachten niet braaf tot 2030. Overigens kwam de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RIi) in december met een rapport kwam over de uitdagingen in onze fysieke leefomgeving. De urgente opgaven die op ons wachten worden steeds urgenter en zij zien een gebrek aan uitvoering op dat gebied. Plannen blijven hangen in de beleidsfase en uitvoeringspartijen lijken geen gelijkwaardige partij. Dit gevoel krijgen we ook bij de provinciale ambities op weg naar een circulaire samenleving. De RLi adviseert dat samenwerking cruciaal is, om expertise te bundelen en vooral ook tot actie over te gaan.

We krijgen bij het lezen van het rapport over Circulaire Interventies bij ondernemers in onze provincie, een soortgelijk gevoel. GS en ondernemers zijn zich bewust van de transitie en opgaven, maar er gebeurt te weinig, te laat. Daarom verbaasde ons het ook dat de pilot op zich succesvol bleek, maar dat er geen structurele bijdrage komt om die pilot door te zetten. Graag een reactie van het College hierop.