Bijdrage Alter­natief Ring Utrecht


Bijdrage in de commissie Milieu&Mobi­liteit

17 januari 2024

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij dat met het alternatief voor het Tracébesluit het door vele Utrechters geliefde landgoed Amelisweerd – als het goed is – gespaard blijft. We vinden het ook goed dat er breder gekeken is dan alleen ‘de bak’, bijvoorbeeld naar alternatieven voor het gebruik van de auto en de aandacht die er is voor brede welvaart. Bovendien lijken de kosten lager uit te vallen met het Alternatief dan met het oorspronkelijke Tracébesluit.

Hoe dan ook is er natuurlijk wel veel geld gemoeid met dit project, maar eigenlijk leiden de investeringen niet tot een afname van het verkeer, maar slechts een afremming van de groei van het verkeer. Naar ons idee was het Alternatief echter niet in de eerste plaats bedoeld om groei van het wegverkeer te accommoderen, maar om het huidige knelpunt aan te pakken en de filedruk te verminderen. Kan de gedeputeerde dit verduidelijken?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Memo proces Bereikbaarheidsprogramma 2024-2029

Lees verder

Bijdrage Circulaire Economice

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer