Bijdrage debacle vergun­ning­ver­lening project Vernieuwde Regionale Tram


30 september 2020

Voorzitter,

De gang van zaken rondom de VRT is met recht een debacle te noemen. Wanneer er vertraging ontstaat mede door de coronapandemie, zoals eerder, is dit deels overmacht te noemen. Maar wanneer er sprake is van verkeerde aannames en onderschatting, zoals in het memo te lezen valt, dan gaat de term ‘overmacht’ niet op. Het was ‘gewoon’ een kwestie van de juiste vergunning aanvragen.

Voorzitter, als fractie zijn wij niet per sé boos, maar wel teleurgesteld. We staan als provincie voor flinke opgaven op het gebied van klimaat en verduurzaming, waar het OV een belangrijke rol bij speelt. Daar komt bij dat de coronacrisis voor flink minder reizigers heeft gezorgd. Het was dus al een hele klus om die reizigers weer terug in de trein en bus te krijgen en dan helpt verdere vertraging niet.

In de statenbrief wordt aangegeven dat de ISA op 11 maart 2019 een zogenaamde Letter of Concern heeft afgegeven, waarbij werd aangegeven dat het informatiedossier onvoldoende was. Dat is anderhalf jaar geleden. De vragen die we daarbij hebben voorzitter. Had men dus op grond van de letter of concern dus al niet kunnen weten dat een indienststellingsvergunning met bijbehorend informatiedossier nodig was? Is er wel voldoende aandacht gegeven aan deze Letter of Concern? En had de Staten dus niet eerder geïnformeerd kunnen worden over de omissie om een indienststellingvergunning en bijbehorend informatiedossier aan te vragen en dus ook de verdere vertraging?

In beantwoording op vragen geeft GS aan dat men werkt aan het compenseren van de reizigers. Dat vinden wij hoopgevend en inderdaad op zijn plaats. Wij dringen er bij de Gedeputeerde dan ook op aan om dit op de meeste klantvriendelijke manier te doen, want het zijn de forenzen die reizen tussen Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht die hier de dupe van zijn en nog langer moeten wachten tot zij weer comfortabel en snel met de tram kunnen reizen. Wellicht dat we deze mensen dan voor het OV kunnen behouden.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Regionale Energie Strategieën

Lees verder

Bijdrage Europastrategie 2020-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer