Willem van der Steeg


Hoog­heemraad HDSR en oud-statenlid

Willem van der Steeg is sinds 2005 in verschillende hoedanigheden actief voor de Partij voor de Dieren. Na de communicatie te hebben verzorgd voor de afdeling Utrecht, werd hij commissielid en beleidsmedewerker bij de Utrechtse Statenfractie. Hij heeft in die rol de Utrechtse provinciale politiek goed kunnen volgen en heeft gedurende deze periode zijn kennis over dierenwelzijns-, natuur- en milieuproblemen verder opgebouwd. Ook vertegenwoordigde hij de Partij voor de Dieren in het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Daar heeft hij voor meer aandacht gezorgd voor alternatieven voor de muskusrattenjacht. Van eind 2018 tot begin 2023 was hij Statenlid en heeft hij de provincie heeft bewogen om relatief veel moties en andere initiatieven van de partij aan te nemen. Inmiddels is Willem weer bestuurslid geworden bij het Hoogheemraadschap en bekleedt sinds juni 2023 de functie van hoogheemraad.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws