Willem van der Steeg


Statenlid

Willem van der Steeg is sinds 2005 in verschillende hoedanigheden actief voor de Partij voor de Dieren. Na de communicatie te hebben verzorgd voor de werkgroep Utrecht (de voorloper van de afdeling Utrecht), werd hij commissielid en beleidsmedewerker bij de Utrechtse Statenfractie. Hij heeft in die rol de Utrechtse provinciale politiek goed kunnen volgen, en heeft in gedurende deze periode zijn kennis over dierenwelzijns-, natuur- en milieuproblemen verder opgebouwd. Voordat Van der Steeg Statenlid werd, vertegenwoordigde hij de Partij voor de Dieren in het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Daar heeft hij veel mooie resultaten behaald; zo is er meer aandacht gekomen voor alternatieven voor de muskusrattenjacht. De afgelopen jaren was hij Statenlid bij de provincie Utrecht, waar hij de provincie heeft bewogen om relatief veel moties en andere initiatieven van de partij aan te nemen. Na zijn termijn als Statenlid kwam Willem in 2017 terug als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren binnen het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en als commissielid voor de Statenfractie. Op 5 november 2018 is hij beëdigd als Statenlid, voor de vervanging van Femke Merel tijdens haar zwangerschap.
Willem: "Er valt nog veel te verbeteren op het gebied van dierenwelzijn in Nederland. Dieren komen in de politiek vaak op de laatste plaats, en moeten het afleggen tegen bijvoorbeeld economische motieven. De Partij voor de Dieren gaat er alles aan doen om daar een eind aan te maken".

willem.van.der.steeg@provincie-utrecht.nl / 06-27491017 / @WillemvdSteeg

Gerelateerd

Geen vuurwerk in broed­seizoen

Een vuurwerkevenement in het broedseizoen op korte afstand van een paartje broedende steenuilen… De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt zich af in hoeverre de provincie Utrecht haar taken op het gebied van natuurbescherming serieus neemt en stelt hierover vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. In het voorjaar zou er een vuurwerkshow in het Máximapark hebben plaatsgevonden....

Bijdragen Moties Vragen Nieuws