Bijdrage Euro­pas­tra­tegie 2020-2023


30 september 2020

Voorzitter,

Allereerst wil ik graag in reactie op de heer Dercksen zeggen: wat heb je aan geld als de ijskap smelt? Want, voorzitter, daar gaat eigenlijk mijn betoog vandaag over.

Deze Europastrategie richt zich op de kansen die Europa ons als provincie kan bieden. Wat dat betreft hebben kan onze fractie de geformuleerde prioriteiten best wel steunen. En we waarderen het optimisme van GS op het gebied van Europese samenwerking.

Maar voorzitter, onze fractie deelt dit optimisme helaas niet. Was het maar zo’n feest. Want – heel algemeen gesteld - de Partij voor de Dieren is vóór Europese samenwerking, maar tegen de huidige, ondemocratische vorm van de Europese Unie.

Daarnaast is er ook inhoudelijk Europees beleid wat geen kansen biedt, maar juist haaks staat op provinciale doelstellingen. Die kritische blik missen we in de voorliggende strategie. Belangrijk pijnpunt voor onze fractie is het Europese landbouwbeleid. De Europese Unie probeert uit alle macht het onhoudbare systeem van intensieve veehouderij overeind te houden door er miljarden subsidies (365 miljard euro) in te pompen. Het college noemt dit een ‘kans’, wij noemen het kansloos voor de dieren en milieu.

Ook in de Europese Green deal ontbreekt het commitment om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid grondig te hervormen. Vorige week (22/09/20) nog bracht Greenpeace naar buiten dat de veeteelt in Europa slechter is voor het klimaat dan alle auto’s samen. Hoe kun je je eigen klimaatbeleid serieus nemen als je in Europa, zonder vragen te stellen, je hand ophoudt voor de meest vervuilende industrie? Hoe verantwoord je dit naar de partijen die nu keihard aan de slag zijn met de energie strategieën? Het is dweilen met de kraan wagenwijd open.

Voorzitter, als de in de strategie benoemde prioriteiten op het gebied van groen en gezond écht serieus worden genomen, dan moeten we als provincie ook aandringen op serieuze hervormingen van het Europese beleid.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren neemt de prioriteiten op het gebied van groen en gezond wel serieus, en kan daarom deze Europastrategie van GS niet steunen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage debacle vergunningverlening project Vernieuwde Regionale Tram

Lees verder

Bijdrage Programma klimaatadaptatie 2020 - 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer