Bijdrage Opheffing recre­a­tie­schap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijn­gebied


10 maart 2014

Bijdrage Opheffing recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied tijdens de Provinciale Statenvergadering 10 maart 2014

Van der Steeg:

"Mijnheer de Voorzitter! Afgelopen weekend was het schitterend weer. De zon scheen, de vogeltjes floten. Ik dacht: ik pak de fiets en ik ga het groen in. De fietstocht bracht mij langs Vleuten en Haarzuilens. Bij Harmelen ben ik nog even op een terras gaan zitten en via de Leidsche Rijn ben ik teruggereden naar De Meern. Al met al zal het zo'n twee uur hebben geduurd. Ik had geen haast en de wind zorgde er letterlijk en figuurlijk voor dat ik weer een frisse kop had. Het in stand houden van recreatieve voorzieningen is belangrijk. Het draagt bij aan het welbevinden van mensen. Hoe dit zal uitpakken nu het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied geschrapt wordt, is nog moeilijk te overzien. Wie pakt wat op? Wie gaat wat betalen? Wie houdt het gemeentegrensoverschrijdende overzicht op recreatieve voorzieningen met een regionale functie? Het zijn zo maar wat vragen die te binnen schieten en die een nadere uitwerking zullen moeten krijgen in onder andere het liquidatieplan. De PvdD is over het algemeen geen voorstander van gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke regelingen kennen vaak een eigen bureaucratie en stroperigheid, waarbij je je kunt afvragen of de democratische legitimiteit voldoende gewaarborgd is. In die zin zouden wij kunnen instemmen met het opheffen van dit recreatieschap. Er rest nog een behoorlijke opgave om de recreatieve voorzieningen die nu onder dit recreatieschap vallen, in stand te houden. Onder andere dient de toegankelijkheid voor iedereen gewaarborgd te worden. Dit neemt niet weg dat voor bepaalde diensten een vergoeding gevraagd mag worden. Het zou mooi zijn als natuur, recreatie en ondernemerschap elkaar zouden kunnen versterken. We moeten echter niet verzeild raken in een tendens dat bij wijze van spreken er een hek om het bos wordt gezet met een kassa bij de ingang. Groene recreatie heeft ook een eigen waarde, een eigen intrinsieke waarde. Daarom spreken wij de hoop en de verwachting uit dat onder andere via het toekomstige liquidatieplan en nadere afspraken de opvolging van verplichtingen met betrekking tot het op een goede manier in stand houden van bestaande recreatieve voorzieningen geregeld wordt."

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer