Bijdrage Staten­voorstel Versterking Vita­liteit Binnen­steden, Dorps­kernen en Winkel­centra


3 maart 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is voorstander van vitale binnensteden, dorpskernen en winkelcentra. Cruciaal voor deze vitaliteit is uiteraard een goede samenwerking tussen retailondernemers, vastgoedeigenaren en de overheid, zoals in het voorstel ook gesteld wordt. Wat echter In onze ogen niet klopt zijn de kaders die wij als provincie onvoldoende meegeven aan de gemeenten alvorens het toekennen van de subsidie. We waarderen dat de autonomie van gemeenten gerespecteerd wordt en dat er ruimte wordt gelaten voor maatwerk, maar daarnaast vinden wij dat het wel degelijk mogelijk moet zijn om uitgebreidere kaders te schetsen voor de toekenning van de subsidie.

Een belangrijk kader voor de Partij voor de Dieren is een gezonde omgeving voor zowel de ondernemers als voor de consumenten. Om deze gezonde omgeving te herstellen en te behouden, is het van belang dat de plannen ten goede komen aan de lokale, kleine ondernemers die binding hebben met en bijdragen aan hun omgeving. We moeten er dus voor waken dat de grote, onpersoonlijke ketens die niets bijdragen aan het lokale karakter van binnensteden en dorpskernen, de gezonde omgeving ondermijnen. In het bijzonder vragen wij aandacht voor de fastfoodketens, die de gezondheid van binnensteden en dorpskernen negatief beïnvloeden. Deelt u onze mening hierin? Hoe zorgen we er als provincie voor dat uiteindelijk de lokale ondernemers van de plannen profiteren en dat de plannen aansluiten bij de Utrechtse doelstelling van gezond, stedelijk leven?

Ook zet de Partij voor de Dieren nog steeds vraagtekens bij de keuze om dit statenvoorstel te financieren vanuit coronageld. De beredenering is dat hoewel de leegstand niet door corona veroorzaakt wordt, dit het wel versnelt en daarom vanuit deze bestemmingsreserve gefinancierd kan worden. Met deze redenatie zouden er ineens enorm veel onderwerpen in aanmerking komen voor een financiële impuls. Denk bijvoorbeeld aan de natuurgebieden en parken die sinds corona onder extra (recreatie)druk zijn komen te staan. Bent u van plan ook extra geld uit te trekken om partijen bij elkaar te laten komen om de negatieve gevolgen van deze overbelasting tegen te gaan?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Vuelta 2022

Lees verder

Bijdrage SV Economische Visie 2020-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer