Commis­sie­bij­drage Klimaat­ak­koord


19 november 2018

Bijdrage commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 19 november 2018, agendapunt 3.1: Memo GS inzake stavaza Klimaatakkoord (2018MME173)

Voorzitter, dank u wel.

Ik dank ook de inspreker. Om met de woorden van Wubbo Ockels te spreken: "Wij zijn allemaal astronauten van ruimteschip Aarde. Het is ons enige thuis en daarom hebben wij de zorgplicht om ons ruimteschip goed te onderhouden." Voorzitter, het klimaatakkoord zou daaraan bij moeten dragen. Echter het onderhavige memo is inmiddels niet meer actueel. Eén en ander is veranderd en de handjes in Den Haag zijn nog even niet op elkaar te krijgen. Met andere woorden: het klimaatakkoord laat op zich wachten. Vraag aan de gedeputeerde: Wat zijn de gevolgen hiervan voor het nemen van klimaatmaatregelen in Utrecht? Gaan wij, zolang er geen klimaatakkoord ligt, op onze handen zitten? Wat zijn de gevolgen van die vertraging?

Ik verneem graag uw antwoorden hierop.