Bijdrage ophel­dering Uithoflijn


19 maart 2018

Provinciale Staten 19 maart 2018, agendapunt 14: Debat naar aanleiding van het Statenmemo artikel NRC Handelsblad m.b.t. de Uithoflijn 24 februari 2018 op verzoek van de fracties ChristenUnie, PvdA, PVV, SP en de PvdD,

Voorzitter,

De democratie valt of staat bij het vertrouwen hebben in elkaar. De kiezers hebben de Partij voor de Dieren het vertrouwen gegeven dat wij hun belangen behartigen en dat wij opkomen voor iedereen, zowel mens als dier. Wij moeten er daarbij op kunnen vertrouwen dat wij juist en volledig geïnformeerd worden door de Gedeputeerde Staten.

Helaas lijkt het erop dat het huidige college ons óf niet volledig informeert, óf het weet van voren niet waar het aan de achterkant mee bezig is. Elke poging van het college dit te herstellen is reactief, leidt eerder tot méér vragen en werkt daarom averechts. Dit is een ondermijning van de democratie en frustreert de Staten in het uitvoeren van de taak waar wij het vertrouwen van de burger voor gekregen hebben.

Hoe kunnen wij als Staten vertrouwen hebben in het college en in een goede afloop van projecten als de Uithoflijn wanneer projectontwikkelaars gaan bepalen wie er aangesteld worden als contactpersonen? Hoe kunnen wij vertrouwen hebben in kostenoverschrijdingen als het ernaar uitziet dat bedrijven als de BAM zoveel invloed hebben en belangenverstrengeling hebben: dat ze zowel invloed hebben op de vertraging als waar de kosten gaan vallen? Heeft bijvoorbeeld BAM ervoor gezorgd dat de contracten die er waren werden herzien omdat zij al vér van te voren aan zagen komen dat andere projecten van de BAM voor vertraging zouden gaan zorgen (zoals bijvoorbeeld het Stationsplein dat ook door BAM wordt gerealiseerd)? Hebben zij niet gezocht naar het makkelijkste slachtoffer om zelf volledig buiten schot te blijven? De Partij voor de Dieren hoopt uiteraard van niet, echter, de beerput is open: het stinkt verschrikkelijk en het einde lijkt nog lang niet in zicht.

Nu zijn er hier blijkbaar partijen die vinden dat BAM gewoon goed ondernemerschap laat zien, en dat het hen niet uitmaakt dat er gesmeten wordt met miljoenen aan belastinggeld. Maar het is ons belastinggeld, het geld dat de burgers bijeen hebben gebracht, en het maakt de Partij voor de Dieren wél uit wat ermee gebeurt.

Voorzitter, dan het vertrek van de provinciedirecteur met behoud van een riant inkomen, terwijl hij blijkbaar niet goed functioneerde in het hele Uithoflijn debacle. Als hij niet functioneerde: waarom is hij dan niet gewoon weggestuurd - zonder behoud van zijn riante salaris? Ook weer een voorbeeld van een vraag die opkomt vanwege het rookgordijn dat is opgetrokken door de Gedeputeerde Staten en wegens een volledig gebrek aan vertrouwen. We vallen in dit dossier van de ene verbazing in de andere, en er komen steeds nieuwe lijken uit de kast. Daarom zal de Partij voor de Dieren de voorstellen die oproepen tot nader onafhankelijk onderzoek naar de misstanden rondom het Uithoflijn-project van harte steunen. Het is nu onderhand weleens tijd dat de volledige waarheid boven tafel komt.

Voorzitter, ik dank u wel.

Femke Merel Arissen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer