Bijdrage Uithoflijn - MME 5 maart 2018  


5 maart 2018

Voorzitter,

In een eerdere technische vragenronde heeft de Partij voor de Dieren de volgende vraag gesteld: “Is er getracht de extra kosten neer te leggen bij de daarbij direct verantwoordelijke voor dat gedeelte van het project, zoals een marktpartij? Zo nee, waarom niet?”

Het antwoord van GS daarop was: “Het verhalen van kosten op contractpartijen kan alleen als er contractuele haakjes zijn waardoor dit wel kan. Bijvoorbeeld als een aannemer of een onderaannemer fouten heeft gemaakt die kosten opleveren, dan worden die verhaald op de aannemer. De 85 miljoen euro zijn kosten voor zaken die in het risicodomein van de beide opdrachtgevers ligt.”

Nu staat er in het artikel van de NRC: “Bouwbedrijf BAM heeft eind 2016 de provincie Utrecht onder druk gezet, waarna de directie van het projectbureau Uithoflijn de mond werd gesnoerd. De directeur en de tweede man van dit projectbureau wilden hoofdaannemer BAM dwingen de nieuwe trambaan van Utrecht CS naar universiteitscampus de Uithof op tijd en binnen budget klaar te hebben, maar werden in plaats daarvan ontslagen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.”

Vervolgens zegt het college in reactie op het NRC artikel dat BAM níet verantwoordelijk is voor de vertraging. Onze fractie wil graag het volgende van het college weten:

  • is BAM niet verantwoordelijk - óf zijn er geen juridische/contractuele haakjes om BAM verantwoordelijk te hóuden?
  • Daarnaast vragen we ons af of marktpartijen niet teveel macht of ruimte hebben in contracten met de provincie.

Er zijn, zo zegt GS, geen contractuele haakjes om de aannemer of onderaannemer te laten delen in de vertragingskosten. BAM heeft daarentegen blijkbaar wel de macht om te zorgen dat de directie van het projectbureau mond wordt gesnoerd en aan de kant wordt gezet. Voorzitter, dan gaat er hier toch iets heel erg mis?

Voorzitter, ik dank u wel

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer