Bijdrage vervanging oever­con­structies Merwe­dekanaal


30 oktober 2019

Bijdrage Provinciale Staten 30 oktober 2019, agendapunt 10: Statenvoorstel vervanging oeverconstructies Merwedekanaal

Voorzitter,

Voor onze fractie is het van belang dat bij de vervanging van de oeverconstructies rekening wordt gehouden met dier en natuur. In dat kader zijn wij tevreden met de beantwoording van onze technische vragen hierover. Daaruit blijkt dat uitgangspunt bij de nieuwe oeverconstructie is om alle bomen te behouden en geen groenoppervlak te verwijderen. Met betrekking tot oversteekbaarheid voor grondgebonden dieren graag nog een bevestiging van de gedeputeerde, omdat de beantwoording voor mij nog wat onduidelijk was.

U geeft aan dat oversteekbaarheid c.q. uittreedbaarheid onderdeel is van de plannen en dat daar waar mogelijk diervriendelijke oevers worden aangelegd. Klopt dit? Het realiseren van de fauna-uittreedplaatsen is nu niet voorzien. Voorzitter, kan de gedeputeerde toezeggen dat daar waar het aanleggen van diervriendelijke oevers niet mogelijk is, wel gekeken wordt of een FUP (fauna-uittreedplaats) eventueel nodig is en zo ja, dat dan ook op te nemen in de werkzaamheden?

Voorzitter, ik dank u wel.

Interessant voor jou

Deelname Stichting La Vuelta Holanda

Lees verder

Bijdrage Grondwetswijziging: Herziening verkiezingswijze Eerste Kamer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer