Bijdrage Grond­wets­wij­ziging: Herziening verkie­zings­wijze Eerste Kamer


30 oktober 2019

Bijdrage Provinciale Staten 30 oktober 2019, agenda punt 11: Statenvoorstel Consultatie PS voorstel Grondwetswijziging: Herziening verkiezingswijze Eerste Kamer

Voorzitter,

Wij kunnen ons vinden in de reactie, zoals verwoord in de bijlage van dit Statenvoorstel. De Partij voor de Dieren deelt de bezwaren die hierin staan tegen het voorstel van de minister.

Een van de effecten is dat het voor kleinere partijen moeilijker dan nu is om in de Eerste Kamer te komen. Bij iedere verkiezing zijn er namelijk maar 37 of 38 zetels te verdelen in plaats van 75, wat feitelijk leidt tot een verdubbeling van de kiesdrempel. De vertegenwoordiging van nieuwe politieke stromingen kan daardoor zodanig worden vertraagd dat de representativiteit van de Eerste Kamer afneemt. Dit vinden wij onwenselijk.

Dank u wel

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage vervanging oeverconstructies Merwedekanaal

Lees verder

Bijdrage Begroting 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer