Bijdrage Vriend­schaps­verdrag Guangdong (China)


18 november 2020

Voorzitter,

Een vriendschapsverdrag, gericht op handel en investeringen, met een Chinese provincie. Daar valt nogal wat op af te dingen. China neemt het immers niet zo nauw met mensen- en dierenrechten, of dataveiligheid. Voorzitter, het kan niet zo zijn dat handelsbelangen voorrang hebben op een scherpe mensenrechtenagenda.

Natuurlijk is het zo dat je met het in stand houden van een relatie in ieder geval in gesprek bent. En onze fractie twijfelt ook niet aan de oprechte intenties van dit college om dit gesprek aan te gaan. Maar vorig jaar nog, bij de bespreking van de missie van november, gaf de gedeputeerde nog aan dat hij, waar het passend is om erover te praten, mensenrechten zou bespreken. Wanneer zijn mensenrechten passend, voorzitter, en vooral wanneer zijn ze dat niet? Wanneer ze handelsbelangen in de weg zitten misschien? En hoe verhoudt deze houding van de gedeputeerde zich tot het nieuwe voorstel? Ziet GS nu opeens meer “passende” mogelijkheden? En, wat levert dat passend bespreken eigenlijk op? We moeten ook realistisch zijn over de invloed die we als provincie in dat opzicht denken te hebben.

Voorzitter, zoals gezegd gaat het de Partij voor de Dieren niet alleen om mensenrechten, maar ook om dierenrechten. Mensen- en dierenrechten worden in China stelselmatig overtreden, zonder dat daar consequenties aan zijn verbonden voor de handel en investeringen. Dit resulteert alleen maar in nog meer gesleep met dieren. Dan krijg je bijvoorbeeld een kalfsvleesdeal of je krijgt panda’s te leen voor een dierentuin. Of, waar aan even werd gerefereerd door het CDA, het delen van kennis over melkproductie. Wat resulteert in mega superstallen, waarbij de duizenden melkkoeien in de stal een vreselijk leven leiden. Er worden in China namelijk geen concrete eisen gesteld aan bijvoorbeeld huisvesting van dieren. Voorzitter, dat moeten we gewoon niet willen. En dan hebben we het nog niet eens over de verschrikkelijke dierenmarkten in China, de hel voor dieren, maar de perfecte plek voor ziektes (zoönosen). We weten inmiddels allemaal waar dat toe kan leiden.

Een vriendenband waarbij zo’n fundamenteel verschil van inzicht is over de mensen- en dieren rechten is gewoon geen goed idee, dat moet je niet willen. Laat staan een vriend die zich schuldig maakt aan stelselmatige onderdrukking en uitbuiting. Wat ons betreft wordt deze band dan ook verbroken.

Mocht een meerderheid van de Staten anders beslissen, en blijft het verdrag gehandhaafd, dan willen we de gedeputeerde op het hart drukken om mens én dier in China niet links te laten liggen,

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Programmabegroting 2021

Lees verder

Bijdrage Inpassingsplan spooronderdoorgang N226 Maarsbergen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer