Bijdrage Inpas­singsplan spoor­on­der­doorgang N226 Maars­bergen


9 december 2020

Voorzitter,

De Westelijke variant had in 2017 niet onze voorkeur, maar een meerderheid van de Staten stemde daar destijds nu eenmaal mee in als oplossing voor de spooronderdoorgang bij Maarsbergen. Een amendement van SGP, PvdD en CU over De bosvariant heeft het toen niet gehaald. Het vandaag voorliggende inpassingsplan moet de Westelijke variant planologisch juridisch mogelijk maken. De uitwerking van het plan heeft echter dermate gevolgen voor natuur en milieu dat wij hier vandaag wederom niet mee in kunnen stemmen.

Onze fractie is (net als anderen verwacht ik) ontevreden over het feit dat de geluidswaarden boven de voorkeursgrenswaarde uitkomen. Afgelopen zomer concludeerde het RIVM nog dat de Nederlandse geluidsnormen achterhaald zijn en dat we onze inwoners juist beter zouden moeten beschermen tegen geluidsoverlast.[1]

Daarnaast wordt er natuur opgeofferd voor dit project. Deze wordt weliswaar gecompenseerd, maar dat gebeurt voor een groot deel binnen de groene contour. Een gebied waar al natuur ontwikkeld zou moeten worden. We waarderen dat er gekeken wordt naar natuurverbinding, in plaats van het creëren van losse enclaves/eilandjes natuur. Maar het mag niet zo zijn dat we er per saldo in hectares natuur op achteruit gaan, en dat gebeurt met dit inpassingsplan dus wel.

Voorzitter, voor onze fractie biedt dit plan geen oplossing, maar worden er alleen maar meer problemen mee gecreëerd. En dan heb ik het nog niet gehad over de verdeeldheid die er nog steeds bestaat in de gemeenschap.

Dank u wel.


[1] Zie https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5144206/rivm-verminder-wettelijk-toegestaan-omgevingsgeluid-voor-gezondheid en

https://www.rivm.nl/nieuws/veranker-gezondheidsverbetering-in-beleid-voor-omgevingsgeluid

Interessant voor jou

Bijdrage Vriendschapsverdrag Guangdong (China)

Lees verder

Bijdrage gewijzigd inzetten verleend aanvullend krediet VRT

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer