Commis­sie­bij­drage Earth Overshoot Day


22 mei 2019

Bijdrage commissie Milieu en Mobiliteit 22 mei 2019, agendapunt 4.2: Memo GS inzake Earth Overshoot Day

Voorzitter,

Earth Overshoot Day: het is de dag waarop we de grondstoffen hebben opgebruikt die de aarde in één jaar kan opbrengen. Als ieder mens zou leven zoals de gemiddelde Nederlander dan zijn er meer dan drie aardbollen nodig om in die levensstijl te kunnen voorzien. Met andere woorden: de wijze waarop wij onze samenleving hebben gevormd is niet duurzaam. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en welvaartsziekten zijn de symptomen ervan. De memo bevestigt dat de Utrechtse Overshoot Day ongeveer gelijk is aan de Nederlandse.

Wij begrijpen dat de provincie niet +/- tienduizend euro op jaarbasis wil uitgeven om een - haast identiek aan het landelijke - Utrechtse Overshoot Day te berekenen. Maar we kunnen natuurlijk wél inwoners informeren over de Overshoot Day. Dat was dan ook de intentie van de motie: het vergroten van het besef van onze voetafdruk om zo draagvlak te creëren voor een duurzame economie.

  1. Is het college hiertoe bereid? Wil zij jaarlijks aandacht besteden aan de Earth Overshoot Day en de Nederlandse Overshoot Day? Denk bijvoorbeeld aan een pagina op de website van de provincie en berichten via de social media kanalen; Op die manier kunnen we op een mooie manier invulling geven aan de motie.
  2. Heeft het college zelf ook reeds nagedacht over een invulling van de motie? Voormalig-gedeputeerde Pennarts kwam eerder met het idee om een klok in het provinciehuis op te hangen die deze dag indiceert. Weet de nieuw-gedeputeerde of zij nog steeds zo enthousiast is, en kan hij dit enthousiasme van haar overnemen?

Voorts hoort de Partij voor de Dieren graag wat het college vindt van de Nederlandse Overshoot Day, in het opzicht dat deze datum al extreem vroeg in het jaar -rond april- valt. Kan het college aangeven welke activiteiten in Utrecht volgens haar bijdragen aan deze vroege Overshoot Day?

Dan een vraag aan alle fracties. Eerder sprak econome Kate Raworth, auteur van de Donut economie, op ons verzoek in de Tweede Kamer. Zij sprak over de economie van de 21ste eeuw: een economie die zoveel mogelijk voorziet in de behoeften van mensen, en tegelijk binnen de grenzen blijft van wat de aarde ons kan bieden. Wij horen graag van andere fracties wat zij ervan vinden om Kate Raworth op het provinciehuis uit te nodigen, met als doel dat wij meer handvatten krijgen in het vormgeven van een dergelijke economie in Utrecht.

Ik ben benieuwd naar uw reacties en de beantwoording,

Voorzitter, ik dank u wel.