Bijdrage Geen plofwijk in Rijnenburg


27 mei 2019

Bijdrage PS 27 mei 2019, agendapunt 18A: Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop

Voorzitter,

de Partij voor de Dieren zal tegen de voorliggende motie van de VVD stemmen. Een aantal redenen liggen daaraan ten grondslag. Ten eerste Voorzitter, verwachten wij grote problemen qua mobiliteit en bereikbaarheid. Een ov-knooppunt is hier niet in de buurt. Een onderzoek van de provincie Utrecht zelf (omstreeks 2008) toonde aan dat er bij grootschalige woningbouw grote problemen te verwachten zijn qua mobiliteit. De conclusie van dit onderzoek luidde dat Utrecht-West op dit moment reeds met flinke mobiliteitsproblemen kampt en dat deze problemen onoplosbaar zijn.

Voorzitter, u kunt dus wel bedenken wat de komst van een grote nieuwbouwlocatie gaat betekenen voor de inwoners van Leidsche Rijn, Nieuwegein, IJsselstein, maar ook Harmelen, Woerden en Montfoort: zij krijgen op de snelweg en de N-wegen te maken met een verkeersinfarct!

Ten tweede Voorzitter, ook als je met een Waterschapsbril naar Rijnenburg kijkt, zou je hier liever geen woningbouw faciliteren. Rijnenburg is namelijk een diepliggende polder en dit heeft consequenties voor de waterhuishouding en het waterbeheer. Als je water daadwerkelijk een meer leidende wil geven in ruimtelijke ordening, zou je voor dit gebied wat anders willen dan woningbouw.

Voorzitter, het voorgaande brengt me bij wat de Partij voor de Dieren wél zou willen voor dit gebied. De rand van de stad -en deze locatie in het bijzonder- leent zich uitstekend voor de realisatie van een recreatief gebruikslandschap én klimaatlandschap.

Er is hier ruimte om water te verbinden met natuurontwikkeling zodat deze groene long -c.q. de groene buffer tussen Nieuwegein, Leidsche Rijn en IJsselstein) niet alleen behouden blijft en er dus géén aaneen gesloten stedelijke agglomeratie ontstaat, maar deze ‘groenblauwe dooradering’ ook versterkt wordt.

Voorzitter, Rijnenburg en Reyerscop zouden een mooi groen gebied kunnen worden. Een gebied waar natuur, nieuwe recreatie (zoals bijvoorbeeld een roeibaan) schone energie, waterberging, en wellicht ook zwemwater en cultuurhistorie een plek kunnen krijgen. Op de archeologische kaart van de Provincie staat dit gebied hiervoor reeds als ‘kansrijk’ aangemerkt!

Voorzitter u kent onze partij als een partij die nogal eens moeite heeft met het woordje ‘plof’. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om ‘plof’-kippen of om een ‘plof’-provincie zoals de plannen destijds voor een fusie met Noord-Holland en Flevoland. In dit geval zien wij de komst van de ‘plof’-wijk Rijnenburg niet zitten. Tijdens RGW hebben wij een tekstvoorstel voor een motie gedaan aan de VVD, maar helaas zie ik die niet terug in de versie die nu voorligt. Vandaar dat wij bij deze onze eigen motie willen indienen.

Voorzitter, ik dank u wel

Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Earth Overshoot Day

Lees verder

Bijdrage coalitieakkoord 'Nieuwe Energie voor Utrecht'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer