Commis­sie­bij­drage krimp van Schiphol


22 mei 2019

Bijdrage commissie Milieu en Mobiliteit 22 mei 2019, agendapunt 3.3: Statenbrief Rapportage Luchtkwaliteit Provincie Utrecht

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt het goed dat het college de hinder buiten de wettelijke geluidscontouren in de discussie rondom hinderbeperking wil betrekken. Dat geldt ook voor het realiseren van ticketprijzen die de échte prijs van een vlucht vertegenwoordigen. Van harte steun daarvoor.

Wat echter onze verbazing en zorgen wekt, is dat het college inzet voor onderzoek naar een vliegveld op zee... Dit is niet alleen ongelofelijk duur maar leidt tevens af van een werkelijke oplossing: het aantal vliegbewegingen van -en naar- Nederland zal omlaag moeten. Van 500.000 nu naar 300.000 in 2030: dát is de stap die we moeten nemen, en niet een vliegveld op zee. Is het college bereid om in volgende gesprekken ook in te zetten op de krimp van Schiphol?

Voorzitter, ik dank u wel.