Commis­sie­bij­drage orga­ni­satie Vuelta


21 januari 2019

Bijdrage commissie MME 21 januari 2019, agendapunt 2.1: Go organisatie Vuelta

Voorzitter,

Hoewel de Partij voor de Dieren tegen de komst van de Vuelta stemde, heeft provinciale staten in meerderheid gekozen voor het organiseren van dit evenement. In het onderhavige voorstel is ingegaan op de financiële voorwaarden. Vandaag gaan we het hebben over hoe die financiële voorwaarden niet kunnen worden nagekomen.

Private dekking

De oorspronkelijke begroting gaat uit van 14,9 miljoen euro en rekent op 40%, dus 6 miljoen euro, private dekking. Dit is overeenkomstig de Contador-variant uit het haalbaarheidsonderzoek. Uit de brief van 11 december blijkt dat dit bedrag is verlaagd naar 5,1 miljoen euro. En dan zijn we er nog niet. Deze 5,1 miljoen euro bevat namelijk ook verwachte en berekende inkomsten. Oftewel: die 40% private investeringen op de oorspronkelijke begroting gaan we niet halen.

In het haalbaarheidsonderzoek staat hierover: "In het meest uitgeklede scenario kunnen we zonder 40% private investeringen de Vuelta niet organiseren." Zelfs in dat scenario halen we die 40 procent enkel & misschien indien de berekende en verwachte inkomsten kloppen. Maar het woord 'uitgekleed' zegt het al: de huidige begroting betekent een versoberde Vuelta met veel minder sociaal-maatschappelijke componenten -zoals breedtesportactiviteiten en duurzaamheid- dan waar wij eerder van uit mochten gaan. Ik hoor graag hoe andere fracties daarover denken.

Die vraag stel ik ook ten aanzien van de gevolgen van de subsidieaanvraag bij het Rijk a 2,4 miljoen euro: Indien deze wordt afgekeurd of slechts gedeeltelijk wordt toegewezen, hoe wordt het begrotingstekort dan opgevangen? Welke afspraken zijn daarover gemaakt met de organiserende en private partijen? Dit laatste vraag ik de gedeputeerde.

Tevens wil ik de volgende vragen aan de gedeputeerde voorleggen:

  • Kan de gedeputeerde aangeven hoeveel toegezegde private inkomsten er op dit moment zijn en waarom er een 'GO' is gegeven?
  • Waarom gaat het college uit van een GO, nu blijkt dat de 40% private investeringen niet gehaald gaan worden bij een Vuelta met oog voor breedtesport en duurzaamheid?
  • Kan de gedeputeerde aangeven wat de gevolgen zijn van financiële tegenvallers voor onze begroting? Zo is de subsidie van het Rijk a 2,4 miljoen nog niet toegekend. Welke afspraken zijn met de provincies en gemeenten gemaakt over tegenvallers?
  • Kan de gedeputeerde aangeven wat op dit moment de financiële en contractuele verplichtingen zijn als wij besluiten de Vuelta niet te organiseren?

Graag een reactie.

Voorzitter, ik dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage onderzoek rekenkamer Uithoflijn

Lees verder

Commissiebijdrage N201

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer