Commis­sie­bij­drage Zuilense Ring


19 november 2018

Bijdrage commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 19 november 2018, agendapunt 5.10: SB onderzoeken motie 74: Gezonde leefomgeving voor bewoners langs de Zuilense Ring

Voorzitter,

De gedeputeerde stelt drie mogelijke maatregelen voor om de toename van geluidshinder bij de Zuilense Ring te verminderen. Het gaat om óf

  1. het verlagen van de snelheid; óf
  2. het verhogen van geluidsschermen; óf
  3. het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt.

De gedeputeerde stelt voor om voor de laatste optie te kiezen: het geluidsreducerend asfalt. Ten eerste wil ik erop wijzen dat deze maatregel ten koste gaat van maatregelen elders, ook daar waar volgens de gedeputeerde meer geluidsbelasting is. De Partij voor de Dieren wil dat dit voorkomen wordt en vraagt de gedeputeerde waarom niet gekozen wordt voor het verlagen van de maximumsnelheid.

Voorzitter. De maatregel van geluidsreducerend asfalt zou ertoe leiden dat in 2035 de geluidsbelasting met 1 decibel afneemt ten opzichte van 2020. Voorzitter, 2035 – dat wil ik best geloven! Want de auto van 2035 zal naar verwachting een stuk stiller zijn dan in het jaar 2020. En daarmee is het niet ondenkbaar, of misschien zelfs te verwachten, dat tot die tijd -zeker in de komende 10 jaar- met het vooruitzicht van de duizenden extra auto’s per etmaal op dit traject, de geluidsbelasting toeneemt. Kan de gedeputeerde toezeggen dat aanvullende maatregelen getroffen zullen worden -zoals het verlagen van de maximumsnelheid- als blijkt dat in de jaren ná het aanleggen van het geluidsreducerend asfalt blijkt dat de geluidsbelasting niet omlaag gaat? Tevens wil ik de gedeputeerde de vraag voorleggen waarom er voor geluidsreducerend asfalt is gekozen, terwijl uit de argumentatie blijkt dat het verlagen van de snelheid naar 80 kilometer per uur het meest effectief is.

Ik dank u wel.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer