Bijdrage Herziening PRS/PRV


10 december 2018

Voorzitter,

Onze fractie is blij dat we als Staten hebben besloten om het voorzorgsbeginsel toe te passen rond geitenhouderijen in verband met de volksgezondheid. Wij zijn tevreden met de uitwerking van de geitenstop in de provinciale structuurvisie en verordening.

We zijn ook blij dat de uitbreiding van bedrijventerreinen uit het voorstel is geschrapt, al is de manier waarop dit tot stand is gekomen op zijn minst opmerkelijk. De NMU moest de Staten op juridische onvolkomenheden wijzen. Wij willen hen en de andere Oostbroek-organisaties nog bedanken voor hun inspraak en oplettendheid hierin.

Niet tevreden zijn we over de herbegrenzing van natuurgebied het Binnenveld. Daar wordt 13 hectare natuur van het deel de Achterbergse Hooilanden ingeruild voor agrarisch gebied. Dit wordt weliswaar elders gecompenseerd, maar dit neemt niet weg dat met dit besluit waardevolle natuur verloren gaat.

Volgens ons eigen provinciaal beleid was dit bovendien niet mogelijk. We hadden immers de regel opgenomen dat compensatie moet plaatsvinden op een “nabijgelegen perceel”. Het komt GS nu beter uit dit nabijheidsprincipe niet meer te verplichten. Het provinciale natuurbeleid wordt hiermee verder afgebrokkeld. Wij steunen dan ook het amendement van de SP om deze wijziging niet door te voeren.

De Partij voor de Dieren vreest dat deze wijziging versnippering van onze Utrechtse natuur in de hand werkt. Kan de gedeputeerde ons garanderen dat dit niet zal gebeuren?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Zuilense Ring

Lees verder

Bijdrage Visie Bodemdaling Utrecht 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer