Reactie op Zomernota 2023: minder geld voor natuur?


Bijdrage tijdens Provin­ciale Staten­ver­ga­dering

20 september 2023

Dank u wel voorzitter. De Zomernota, nou niet een agendapunt waar in de commissievergaderingen veel discussie over is geweest. Echter wat ons betreft zijn er nog een aantal punten waar wij onze vraagtekens bij zetten.

We lezen op bladzijde 26 dat er bijna €680.000 opzij wordt gezet voor, ik citeer: “bossencompensatie waarbij bomen worden geplant ter compensatie van bomen elders in het Hart van de Heuvelrug programma.” Wat ons betreft is dit een soort Lego-achtige manier van met de natuur om gaan. Op de ene plek volwassen bomen met hun eigen ecologie kappen om die op een totaal andere plek te compenseren met sprietjes van bomen. De provincie compenseert een gekapte boom met 1 tot 2,5 nieuwe bomen die binnen 3 jaar na de kap moeten zijn geplant. Dit beleid is een onomkeerbare verwoesting van de natuur in Utrecht. Als het gaat om de ecologische waarde van één 100-jaar oude boom, zoals we die kennen van Landgoed Oude Tempel, zijn honderden jonge bomen nodig zijn. Wij maken ons hier zorgen over en komen daarom binnenkort terug bij de Staten met een voorstel.

Dan een ander belangrijk punt. Voor zowel de Groene Contour als voor Natura-2000 gebieden komt minder budget beschikbaar. In het eerste geval omdat veel Groene Contour gebieden nu te boek zullen gaan als NNN-gebied. Want tja, het aantal hectares NNN-gebied moet natuurlijk ook gehaald worden. Onze zorg is dan ook dat er hiermee geen budget is voor de hoognodige Groene Contouren. Dus hoe kan daar zomaar een streep door gezet zijn? Iets verderop zien we ook een neerwaartse bijstelling van het budget van Natura-2000 gebieden. In beide gevallen gaat het budget, in totaal 2,5 miljoen, naar de algemene reserves voor het landelijk gebied. Het meest bezwaarlijk toont zich hier het punt dat natuur en landbouw geen gescheiden portefeuilles zijn. Budgetten voor natuur kunnen daardoor geschoven worden naar andere dossiers binnen ruimtelijke ontwikkeling, waarvan landbouw een heel groot dossier is. De ruimte in onze provincie is schaars, en het meest onder druk daarin staat nog wel de natuur. Dat er dus voor twee belangrijke projecten het budget neerwaarts wordt bijgesteld is wat ons betreft echt niet meer van deze tijd. Daarom is de vraag of dat geld geoormerkt blijft voor natuur, wij vrezen het ergste.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Onterechte angst voor de wolf: zet publieksvoorlichting in i.p.v. een paintballgeweer

Lees verder

Bijdrage SV Verordening Europese landbouwsubsidies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer