Onte­rechte angst voor de wolf: zet publieks­voor­lichting in i.p.v. een paint­ball­geweer


Bijdrage tijdens commissie RGW

6 september 2023

Voorzitter,

We zitten al over onze spreektijd heen dus ik zal het kort houden.

Ten eerste de publieksvoorlichting. Verzoek om mensen niet slechts te informeren over de aanwezigheid van de wolf en het daarbij laten. Het is van belang dat we het gesprek starten en leiden over hoe we samen kunnen leven met de wolf. Momenteel heerst er onterechte angst, veroorzaakt door onbegrip. Communicatie speelt hier een cruciale rol in, dus ik hoor graag hoe wij hier als provincie meer verantwoordelijkheid in kunnen nemen.

Dan een vraag over de momenteel lopende opdracht tot het verdoven en zenderen van een wolf. Voor dit soort maatregelen is een ontheffing nodig, maar deze kan ik niet terugvinden. Klopt het dat hier geen ontheffing voor afgegeven is? Daarnaast graag bevestiging van Gedeputeerde dat verstorende maatregelen pas toegepast mogen worden na het vaststellen van een probleemsituatie inclusief voldoende en heldere onderbouwing. Dit om onnodige mens-wolf interacties met bijbehorend stressmoment en pijnprikkel te voorkomen.

Tenslotte las ik tot mijn grote verbazing dat de provincie inzet van een paintballgeweer tegen de wolf mogelijk wil maken. Vermoedelijk een idee dat is overgenomen van onze Gelderse buren, waarover de rechtbank afgelopen vrijdag (op 1 september) oordeelde dat inzet hiervan onvoldoende onderbouwd is. Daarnaast maakt het geen onderdeel uit van de escalatieladder in het wolvenplan. Kan Gedeputeerde toelichten op basis waarvan deze ‘aanvullende handeling’ noodzakelijk wordt geacht, terwijl er amper maatregelen ingezet worden op dit moment?

Mijn overige vragen dien ik nog schriftelijk in bij GS.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Oude Tempel en nabije dassenfamilie weer in gevaar

Lees verder

Reactie op Zomernota 2023: minder geld voor natuur?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer