Amen­dement geen verbreding Rijnbrug


5 februari 2018

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 februari 2018, ter behandeling van Statenvoorstel scopewijziging Rijnbrug, PS2018MME04.

Besluiten in het voorstel het eerste punt als volgt te wijzigen:

1. 'In te stemmen met het aanpassen van de afgesloten bestuursovereenkomst en daarvoor een profiel 2x2 rijstroken op de Rijnbrug en een fietstunnel ter hoogte van de aansluiting N233-Achterbergsestraatweg verder uit te werken. Daarbij ook bezien of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn op het kruispunt N233-N225'

te vervangen door:

1. 'In te stemmen met het onderzoeken van alternatieven, anders dan het aanleggen van 2x2 rijstroken, voor het oplossen van de fileproblematiek rond de Rijnbrug en de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de aansluiting N233-Achterbergsestraatweg verder uit te werken.'

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, SP, GL, CU, SGP, 50PLUS

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer