Motie Utrecht is erBij


6 november 2017

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 november 2017 ter behandeling van de Begroting 2018,

Constaterende dat

  • in 2012 de motie Tegengaan bijensterfte Utrecht met algemene stemmen is aangenomen;
  • het nog steeds bergafwaarts gaat met de bij en andere insecten,
  • dit een enorme bedreiging vormt voor de biodiversiteit,

Van mening dat dit zeer verontrustend is en in ieders belang deze uitstervingsgolf te stoppen,

Constaterende dat de gedeputeerde een toezegging heeft gedaan om ecologisch bermbeheer onder de aandacht te brengen bij de gemeenten en waterschappen;

Van mening dat de Honey Highway daarvoor een mooi voorbeeld is,

Verzoeken het college van GS de Honey Highway [i] als inspiratie te gebruiken voor de bermen in de provincie Utrecht en dit mee te nemen in de gesprekken met gemeenten en waterschappen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[i] http://www.honeyhighway.nl/


Status

Voor

n.v.t.

Tegen

n.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer