Amen­dement heldere ambitie voor schone lucht


5 februari 2018

De Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 februari 2018, aan de orde hebbend het Statenvoorstel Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht,

Besluiten:

Aan de in het statenvoorstel opgenomen beslispunten, het volgende beslispunt toe te voegen:

“Met dien verstande dat de tekst in hoofdstuk 4 op pagina 20 van de Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht: ‘Het is onze ambitie om samen met onze partners te komen een Alliantie Gezonde Lucht, gericht op het gezonder maken van de leefomgeving en waarin (conform het huidige landelijke beleid) wordt toegewerkt naar de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).’

wordt vervangen door:

‘Het is onze ambitie om samen met onze partners te komen tot een Alliantie Gezonde Lucht, gericht op het gezonder maken van de leefomgeving. We streven er naar om (conform het huidige landelijke beleid) uiterlijk in 2030 in de hele provincie Utrecht te voldoen aan de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).’

Huib van Essen GroenLinks

Marc de Droog D66

Annet Krijgsman PvdA

Nelly de Haan CU

Mieke Hoek 50PLUS

Femke Merel Arissen PvdD - medeondertekend

Toelichting

Andere overheden (EU en Rijk) hebben zich al gecommitteerd aan de WHO-normen als streefwaarden voor 2030. Met dit amendement volgen we dit voorbeeld en koppelen we ook voor de provincie Utrecht deze streefwaarden aan het jaar 2030.


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, SP, GL, CU, 50PLUS, PvdD

Tegen

VVD, CDA, PVV, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer