Motie Bescherm haas en konijn


11 november 2020

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 11 november 2020, ter behandeling van Statenvoorstel Programmabegroting 2021

constaterende dat:

 • het konijn en de haas als gevoelige soorten op de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren (Staatscourant 3 nov. jl,, 2020, 56788) zijn opgenomen;
 • van deze soorten de populatiegrootte met 60% is afgenomen sinds 1950,

overwegende dat:

 • opname op de Rode Lijst nog geen wettelijke bescherming biedt;
 • vanuit de landelijke wetgeving de seizoensjacht op deze soorten (wildlijst) nog steeds open staat;
 • de voortgaande seizoensjacht negatief van invloed is op de overlevingsmogelijkheden van deze soorten;
 • de Minister met de opname op de Rode Lijst erkent dat er risico‚Äôs zijn voor het overleven van haas en konijn, zonder daarbij echter de wildlijst aan te passen;
 • de provincie zelf alleen de mogelijkheid heeft om afschot te beperken door het stoppen van het verlenen (en intrekken van lopende) van ontheffingen op de Wet natuurbescherming voor het doden van deze dieren in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding;
 • de provincie niet de wettelijke mogelijkheden heeft om de seizoensjacht te verbieden of beperken, anders dan op grond van weersomstandigheden,

is van mening:

 • dat datgene gedaan moet worden wat mogelijk is om te voorkomen dat deze soorten nog verder in de gevarenzone komen,

spreken uit:

 • dat het gewenst is om zo snel mogelijk het jachtseizoen ten aanzien van haas en konijn te staken;
 • dat het gewenst is dat konijn en haas als soorten van de landelijke wildlijst worden afgevoerd,

verzoeken het college van GS:

 • dit standpunt aan de Minister van LNV over te brengen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller
Partij voor de Dieren

Marjolein van Elteren
GroenLinks

Annet Krijgsman
PvdA

Marc de Droog
D66

Andrea Poppe
SP

Mieke Hoek
50Plus

Hanane Bittich
Lijst Bittich


Status

Aangenomen

Voor

DENK, PvdD, D66, PvdA, PVV, SP, GL, CU, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, SGP