Motie Stop afschot knob­bel­zwanen


11 november 2020

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 11 november 2020, ter behandeling van Statenvoorstel Programmabegroting 2021

constaterende dat:

 • GS een ontheffing heeft afgegeven voor afschot van knobbelzwanen in (vrijwel) de hele provincie Utrecht;
 • De knobbelzwaan een beschermde inheemse diersoort is;
 • De ontheffing niet gespecificeerd is naar gebied/perceel waar schadedreiging is;
 • De schade over 2012-2017 als referentie is genomen voor de ontheffing tot afschot van de knobbelzwaan;
 • De gemiddelde getaxeerde schade over de jaren 2012-2017 gemiddeld slechts 6300 euro bedraagt;
 • Er preventieve middelen zijn die ingezet kunnen worden;
 • De rechter het afschot van zwanen in Friesland heeft verboden,

overwegende dat:

 • Verstoring en verwonding van andere soorten een reĆ«el gevaar is (20% van de kleine zwanen vliegt rond met hagel in het lichaam),

dragen het college op:

 • De ontheffing die afschot van knobbelzwanen mogelijk maakt, in te trekken,

  en gaan over tot de orde van de dag.


Hiltje Keller
Partij voor de Dieren

Marjolein van Elteren
GroenLinks

Annet Krijgsman
PvdA

Andrea Poppe
SP

Mieke Hoek
50Plus

Hanane Bittich
Lijst Bittich


Status

Verworpen

Voor

DENK, PvdD, PvdA, PVV, SP, GL, 50PLUS

Tegen

FvD, VVD, D66, CDA, CU, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Maak van Utrecht een landschap van liefde

Lees verder

Motie Bescherm haas en konijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer