Motie Brede Welvaart


6 november 2017

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 november 2017 ter behandeling van de Begroting 2018,

constaterende dat:

  • Het opnemen van dimensies en variabelen uit de Monitor Brede Welvaart als onderdeel van de Begroting 2019 het inzicht in het effect van de provinciale bestedingen vergroot;
  • Het opnemen van dimensies en variabelen uit de Monitor Brede Welvaart als onderdeel van de Begroting 2019 tevens de verantwoording verrijkt,

overwegende dat:

  • Het uitdrukken van de welvaart in louter monetaire waarden een te eenzijdig economisch perspectief biedt;
  • De indicatoren Brede Welvaart het Statendebat over de maatschappelijke effecten van beleid ondersteunt,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • De verwachte gevolgen van het te voeren beleid op de dimensies en variabelen van de Brede Welvaartsindicator weer te geven en hierop te reflecteren in de Begroting 2019,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

Monitor Brede Welvaart: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/07/cbs-ontwikkelt-monitor-brede-welvaart


Status

Verworpen

Voor

VVD, PvdA, SP, CU, 50PLUS, PvdD

Tegen

D66, CDA, PVV, GL, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer