Motie Code Rood Groene Hart


6 november 2017

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 november 2017 ter behandeling van het Perspectief Groene Hart,

Van mening dat:

  • Het code rood is wat betreft de daling van bodem en biodiversiteit in het Groene Hart;
  • Die urgentie, zeker wat betreft biodiversiteit, niet direct blijkt uit het Perspectief Groene Hart en de daarin omschreven opgaven en ambities;

Verzoeken het college van GS:

  • De problematiek rond biodiversiteit en bodemdaling leidend te laten zijn voor de uitwerking van het Perspectief Groene Hart in de omgevingsvisie;
  • Daarbij met een duidelijke visie en integrale aanpak te komen om deze problemen het hoofd te bieden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, GL, CU, 50PLUS, PvdD

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer