Motie stop inflatie van duur­zaamheid


6 november 2017

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 november 2017 ter behandeling van de Begroting 2018,

constaterende dat:

  • Het begrip duurzaamheid te pas en te onpas wordt gebruikt in beleidsplannen van de provincie;

overwegende dat:

  • Duurzaamheid een containerbegrip zonder inhoudelijke betekenis dreigt te worden;
  • Bij het gebruik van de term duurzaamheid ook de invulling en uitvoering hiervan duidelijk moet zijn;

verzoeken het college van GS:

  • Wanneer beleid wordt voorgesteld waarin duurzaamheid wordt verbonden aan een thema of specifiek onderwerp, concreet te maken hoe sociaal-maatschappelijke en ecologische specten worden meegenomen en volhoudbaar worden gemaakt,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Voor

n.v.t.

Tegen

n.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer