Motie tegengaan ontbossing en stimuleren CO2 compensatie

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 25 september 2017, ter behandeling van Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekenkamer Natuurlijk bevoegd, PS2017RGW02,

constaterende dat:

overwegende dat:

  • We staan voor een enorme klimaatopgave;
  • Opbouw van de koolstofvoorraad in nieuw bos een factor veertig langzamer gaat dan de uitstoot bij ontbossing;
  • Dit niet wordt meegenomen in het bepalen van de compensatieopgave;

verzoeken het college van GS:

  • Ontbossing tegen te gaan;
  • Bij herplanting CO2 compensatie als voorwaarde te stellen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller - Partij voor de Dieren                                                       

Truke Noordenbos - SP

[1] http://edepot.wur.nl/423687

Status:
Voor: SP, 50Plus, PvdD
Tegen: VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, GroenLinks, CU, SGP